Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 14/2008 z posiedzenia komisji budżetu, działalności gospodarczej i handlu odbytego w dniu 10 grudnia 2008r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Protokół Nr 14/2008 z posiedzenia komisji budżetu, działalności gospodarczej i handlu odbytego w dniu 10 grudnia 2008r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Numer protokołu: 14
Rok: 2008

Protokół Nr 14/2008
posiedzenia komisji budżetu, działalności gospodarczej i handlu
odbytego w dniu 10 grudnia 2008r. w Urzędzie Gminy Piaski.Obecni na posiedzeniu:
1. Radni wg listy obecności
2. Wójt Gminy - Zenon Norman
3. Skarbnik Gminy - Elżbieta Karolczak
4. Regina Karolewicz - inspektor ds. gospodarki gruntami rolnymi
5. Roman Jakuszek - podinspektor ds. ochrony środowiska

Przedstawienie projektów uchwał w sprawie :
- zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2008r.
Projekt przedstawiła Skarbnik Gminy. Radni nie wnieśli uwag.
- przyjęcia budżetu Gminy Piaski na rok 2009
Skarbnik Gminy, Pani Elżbieta Karolczak przedstawiła na wstępie, uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie:
- wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Piaski na rok 2009
- wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Piaski deficytu budżetowego
- wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu publicznego Gminy Piaski
W/wymienione uchwały są pozytywne i bez uwag.
Następnie przedstawiła bardzo szczegółowo projekt budżetu Gminy Piaski na rok 2009.
Odpowiadała na pytania radnych w tym zakresie.
Komisja nie wniosła uwag do przedstawionego projektu budżetu i wyraziła opinię, że na najbliższej sesji Rady Gminy będzie glosować za jego przyjęciem.
- pomocy rzeczowej powiatowi gostyńskiemu
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.
Radni nie wnieśli uwag.
- określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Projekt uchwały przedstawił p. Roman Jakuszek - podinspektor ds. ochrony środowiska
Radni nie wyrazili zgody na przedstawiony projekt uchwały. Zaproponowali aby stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na rok 2009 podnieść o 5 % w stosunku do roku 2008.
- wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Projekt uchwały przedstawiła p. Regina Karolewicz – inspektor ds. gospodarki gruntami rolnymi
Radni nie wnieśli uwag do w/w projektu uchwały.
- zmiany nazwy przedszkola
Projekt przedstawił Pan Wójt i poinformował, że w związku z zamiarem utworzenia od stycznia nowego roku oddziału integracyjnego w Piaskach należy dokonać zmiany nazwy Przedszkola w Piaskach.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Ponadto Pan Wójt poinformował, że jeżeli dostaniemy z Agencji Własności Rolnej środki na przebudowę drogi w Szelejewie II to tę drogę najpierw przejmiemy uchwałą i ja poszerzymy oraz wykonamy oświetlenie. Na tym protokół zakończono.
Protokółowała: M. Konieczna

                                                                                    Przewodniczący komisji

                                                                                          Wiesław Woźniak
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maria Konieczna
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2008-12-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-12-15
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.