Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 16/2008 z posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i turystyki odbytego w dniu 18 listopada 2008r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Protokół Nr 16/2008 z posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i turystyki odbytego w dniu 18 listopada 2008r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Numer protokołu: 16
Rok: 2008

Protokół Nr 16/2008
posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i turystyki odbytego w dniu 18 listopada 2008r. w Urzędzie Gminy Piaski.


Obecni na posiedzeniu:
1. Radni wg listy obecności
2. Wójt Gminy - Zenon Norman
3. Sekretarz Gminy - Wiesław Glapka
4. Skarbnik Gminy - Elżbieta Karolczak
5. Przewodnicząca RG - Irena Różalska
6. Emilia Nawrot - inspektor ds. podatków i opłat
7. Andrzej Konieczny - Kierownik Zespołu Obsługi Szkół

Przedstawienie projektów uchwał w sprawie:
- zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2008r.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały .
- ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
- ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
- ustalenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do naliczenia podatku rolnego.
- ustalenia dziennej stawki opłaty targowej.
Projekty w/wymienionych uchwał przedstawiła p. Emilia Nawrot – inspektor ds. podatków i opłat lokalnych. Poinformowała, że proponuje się aby wszystkie stawki podatkowe na rok 2009 wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 3,9 %
Radni nie wnieśli sprzeciwu do przedstawionych projektów uchwał.
- regulaminu określającego na rok 2009 – wysokości stawek i warunków przyznawania oraz wypłacania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy a także szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piaski.
W/wymieniony projekt uchwały przedstawił p. Andrzej Konieczny – kierownik Zespołu Obsługi Szkół.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Na tym protokół zakończono.
Protokółowała: M. Konieczna

                                                                                        Przewodniczący komisji

                                                                                                Stefan Śląski
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maria Konieczna
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2008-11-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-12-15
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.