Strona główna » Dokumenty » PRZETARGI » Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań » Ubezpieczenie Gminy Piaski.

Ubezpieczenie Gminy Piaski.


Piaski, dnia 17.12.2008r.

IZP.341-10/08

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późń. zm ), Zamawiający tj. Gmina Piaski reprezentowana przez Wójta Gminy Piaski informuje, że w postępowaniu przetargowym na:

„Ubezpieczenie Gminy Piaski.”

za najkorzystniejszą uznana została oferta wykonawcy:

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Inspektorat w Lesznie, ul. Słowiańska 63, 64-100 Leszno

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne oraz jest najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt. XIV specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli: cena – waga kryterium 80%, zakres ryzyk dodatkowych podlegających ocenie – waga kryterium 20%
Oferta otrzymała 293,19 pkt

WÓJT GMINY PIASKI

ZENON NORMAN


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Witold Furmaniak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2008-12-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-12-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.