Strona główna » Dokumenty » FINANSE GMINY » Budżet » ZARZĄDZENIE NR 65/2008 Wójta Gminy Piaski z dnia 8 października 2008r. w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 65/2008 Wójta Gminy Piaski z dnia 8 października 2008r. w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2008 r.


ZARZĄDZENIE NR 65/2008
Wójta Gminy Piaski z dnia 8 października 2008r.


w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104/ oraz na podstawie § 10 pkt 2 uchwały Rady Gminy Piaski Nr XVI/97/2007 z dnia 19 grudnia 2007r.  Z a r z ą d z a m,  co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 4 650,00 zgodnie z zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2. Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 20 212 757,00

§ 3. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 4 650,00 zgodnie z zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 4. 1. Planowane wydatki budżetu po zmianach wynoszą 21 256 101,00
        2. Wydatki o których mowa w ust. 1 w obejmują:
            1/ wydatki bieżące w wysokości 17 957 601,00
            w tym na:
            a/wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8 761 731,00
            2/ wydatki majątkowe zgodnie z zał. nr 3

§ 5. Stan rezerw ogólnych i celowych po zmianach wynosi 372 492,00
        w tym:
        1/ rezerwy ogólne - 152 500,00
        2/ rezerwa celowa na oświatę – 205 992,00
        3/ rezerwa celowa na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 14 000,00

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                              Wójt

                                                                                    Zenon Norman

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Budżet
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maria Konieczna
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2008-10-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-12-19
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.