Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 10/2007 wspólnego posiedzenia radnych Gminy Piaski odbytego dnia 27 grudnia 2007 w Urzędzie Gminy Piaski.

Protokół Nr 10/2007 wspólnego posiedzenia radnych Gminy Piaski odbytego dnia 27 grudnia 2007 w Urzędzie Gminy Piaski.

Numer protokołu: 10
Rok: 2007

Protokół Nr 10/2007
wspólnego posiedzenia radnych Gminy Piaski odbytego
dnia 27 grudnia 2007 w Urzędzie Gminy Piaski.


Obecni na posiedzeniu:
1. Radni - wg listy obecności
2. Wójt Gminy – Zenon Norman
3. Przewodniczaca Rady Gminy – Irena Różalska
4. Sekretarz Gminy - Wiesław Glapka
5. Skarbnik Gminy - Elżbieta Karolczak

Wspólne posiedzenie komisji prowadził Pan Stefan Śląski – przewodniczący komisji oświaty..., powitał wszystkich i poprosił o przedstawienie projektów uchwał które będą przedmiotem obrad najbliższej sesji Rady Gminy.
Przedstawienie projektów uchwał w sprawie:
- zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2007r.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy - Radni nie wnieśli uwag.
- określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Pan Wójt poinformował, że w związku ze wzrostem od 1 stycznia 2008r. opłaty marszałkowskiej za składowanie odpadów komunalnych, firmy które zajmują się na naszym terenie zbieraniem śmieci zwracają się do nas o podwyższenie górnych stawek opłat które ponoszą właściciele nieruchomości za usługi opróżniania pojemników z nieczystości stałych ze względu na coraz większe koszty utrzymania firmy.
Pan Stefan Śląski zapytał czy radni wyrażają zgodę na zaproponowane stawki.
Wobec tego, że radni nie mieli wspólnego stanowiska w tej sprawie, co oznacza, że na jutrzejszej sesji Rady Gminy każdy będzie głosował według swojego uznania stwierdził p. Śląski.
- ustalenia opłaty za składowanie odpadów stałych dostarczonych na składowisko odpadów komunalnych w Smogorzewie
- współdziałania z Gminą Jarocin w zakresie gospodarki odpadami
Radni nie wnieśli uwag do w/w projektów uchwał.
- przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2008r.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że ze względu na różnice zdań wśród radnych w sprawie ewentualnej zgody na otwarcie w Strzelcach Wielkich przedszkola dla dzieci niepełnosprawnych o które wnioskowała p. Konopka–Parzy - proszę dzisiaj radnych o zajęcie konkretnego stanowiska w tej sprawie aby odpowiedzieć na pismo.
W tym momencie p. Wójt poinformował, że wpłynęło pismo od Pana Żółtowskiego – spadkobiercy Jana Żółtowskiego ostatniego właściciela Strzelec Wielkich, z prośbą o wyrażenie zgody na sprzedaż za symboliczna złotówkę zespołu folwarcznego wraz z dworem Strzelce Wielkie /zespół został przejęty przez Gminę Piaski w roku 1987/ Wobec roszczeń do terenu na którym znajduje się przedszkole Strzelce Wielkie wszyscy radni, poza Przewodniczącą Rady Gminy opowiedzieli się za tym aby nie wyrazić zgody p. Konopce-Parzy na uruchomienie przedszkola dla dzieci niepełnosprawnych w Strzelcach Wielkich.
Na tym protokół zakończono.
Protokółowała; M. Konieczna

                                   prowadzący obrady komisji

                                                                Stefan ŚląskiTyp dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maria Konieczna
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2007-12-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-01-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.