Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE o trwającej procedurze opracowywania projektu Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami na lata 2008-2011 z perspektywą 2012-2019 oraz sporządzenia wspólnego Planu Gospodarki Odpadami dla 17 Gmin – członków POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO w Jarocinie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

OBWIESZCZENIE o trwającej procedurze opracowywania projektu Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami na lata 2008-2011 z perspektywą 2012-2019 oraz sporządzenia wspólnego Planu Gospodarki Odpadami dla 17 Gmin – członków POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO w Jarocinie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Numer dokumentu: -
Rok: -

Piaski, dnia 02.02.2009 r.

 

OBWIESZCZENIE


Wójt Gminy Piaski zawiadamia o trwającej procedurze opracowywania projektu Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami na lata 2008-2011 z perspektywą 2012-2019 oraz sporządzenia wspólnego Planu Gospodarki Odpadami dla 17 Gmin – członków POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO w Jarocinie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. W ramach procedury opracowywania projektu planu zostały wykonane między innymi następujące czynności:
1. Ogłoszeniem w dniu 06 listopada 2008 roku zawiadomiono społeczeństwo o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie informacji o przystąpieniu do opracowywania projektu Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami na lata 2008-2011 z pespektywą 2012-2019 oraz sporządzenia wspólnego Planu Gospodarki Odpadami dla 17 Gmin – członków POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO w Jarocinie wraz z prognoza oddziaływania na środowisko.
2. W dniach od 06 listopada do 05 grudnia 2008 roku zapewniono możliwość zgłaszania na piśmie ewentualnych uwag i wniosków. W podanym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski pochodzące od społeczeństwa.

Działając na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), Wójt Gminy Piaski

informuje

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko opracowanego projektu Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami na lata 2008-2011 z perspektywą 2012-2019 oraz sporządzenia wspólnego Planu Gospodarki Odpadami dla 17 Gmin – członków POROZUMEINIA MIĘDZYGMINNEGO w Jarocinie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Opracowywany przez Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna ul. Poselska 34, 63-000 Środa Wielkopolska projekt Planu Gospodarki Odpadami wraz z prognoza oddziaływania na środowisko został udostępniony do publicznego wglądu, poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Piaski w biuletynie informacji publicznej: http://bip.piaski-wlkp.pl

Powyższy dokument jest również dostępny do wglądu w Urzędzie Gminy Piaski, ul. 6 Stycznia 1 (pokój nr 5).
W dniach od 02 lutego do 02 marca 2009 roku zainteresowane osoby mogą składać uwagi i wnioski do przedłożonego projektu planu.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
1. W formie pisemnej do Urzędu Gminy w Piaskach, ul. 6 Stycznia 1, 63-820 Piaski
2. Ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy w Piaskach - pokój nr 5
3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@piaski-wlkp.pl (z ważnym podpisem elektronicznym)

Organem Właściwym do rozpatrzenia uwag/wniosków jest Wójt Gminy Piaski.

                                                                                                             Wójt

                                                                                                     Zenon Norman


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Roman Jakuszek
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2009-02-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-02-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.