Strona główna » Dokumenty » FINANSE GMINY » Budżet » UCHWAŁA NR XXIX/186/2008 Rady Gminy Piaski z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2008 r.

UCHWAŁA NR XXIX/186/2008 Rady Gminy Piaski z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2008 r.


UCHWAŁA NR XXIX/186/2008
Rady Gminy Piaski z dnia 30 grudnia 2008r.

w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 art.61,ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165, i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104) RADA GMINY PIASKI uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 29 580,00 zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 20 896 265,00

§ 3. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 29 580,00 zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 4. 1. Planowane wydatki budżetu po zmianach wynoszą 21 939 609,00
2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości - 19 141 109,00
w tym na :
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9 129 399,00

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piaski.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady Gminy

Irena Różalska
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Budżet
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maria Konieczna
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2008-12-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-03-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.