Strona główna » Dokumenty » PRZETARGI » Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań » Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Grabonóg

Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Grabonóg


Piaski, dnia 26.03.2009r.


IZP.341-01/09

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA


Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póżń. zm), Zamawiający tj. Gmina Piaski reprezentowana przez Wójta Gminy Piaski informuje, że w postępowaniu przetargowym na: „Budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Grabonóg” za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy:

Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane „Banaszak”, ul. Kościuszki 15, 62-030 Luboń


Cena brutto oferty: 322 971,95 zł
Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne oraz jest najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt. XVI specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli: cena brutto - waga kryterium 100% Oferta otrzymała 300,00 pkt

                                                                                                   WÓJT GMINY PIASKI

                                                                                                      ZENON NORMAN

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Witold Furmaniak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2009-03-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-03-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.