Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Komunikaty i ogłoszenia » Ogłoszenie o wydanej decyzji - przedłużenie terminu ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody w zakresie dotyczącym Budowy 1 elektrowni wiatrowej w prognozowanym okresie czasu inwestycji, na działce nr 166/6 – 1 szt. położonejw obrębie miejscowości Grabonóg gmina Piaski, wraz z przyłączeniową linią energetyczną SN.

Ogłoszenie o wydanej decyzji - przedłużenie terminu ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody w zakresie dotyczącym Budowy 1 elektrowni wiatrowej w prognozowanym okresie czasu inwestycji, na działce nr 166/6 – 1 szt. położonejw obrębie miejscowości Grabonóg gmina Piaski, wraz z przyłączeniową linią energetyczną SN.


Piaski, dnia 26.03.2009r.


OS-7624/13/10/07

OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.)

zawiadamiam

że w dniu 26 marca 2009r. na wniosek WINBUD Sp. z o.o. ul. Jacewska 32, 88-100 Inowrocław wydana została decyzja Wójta Gminy Piaski nr OS-7624/13/09/07 w sprawie przedłużenia terminu ważności decyzji Wójta Gminy Piaski Nr RiOŚ-7624/13/06/07 z dnia 05.03 2006 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w zakresie dotyczącym Budowy 1 elektrowni wiatrowej w prognozowanym okresie czasu inwestycji, na działce nr 166/6 – 1 szt. położonej w obrębie miejscowości Grabonóg gmina Piaski, wraz z przyłączeniową linią energetyczną SN.
Na w/w decyzję służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Wójta Gminy Piaski w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o wydanej decyzji.
Z treścią decyzji zapoznać się można w siedzibie Urzędu Gminy Piaski ul. 6 Stycznia 1,- pok. Nr 5 w godzinach pracy urzędu.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20 - zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego – niniejsze ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Piaski oraz w gablotach informacyjnych w miejscowości Grabonóg, a także zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Piaski: bip.piaski-wlkp.pl

                                                                                                                          WÓJT

                                                                                                                  Zenon Norman
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Roman Jakuszek
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2009-03-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-03-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.