Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Komunikaty i ogłoszenia » Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegająca na modernizacji Gospodarstwa rolnego Ferma Bodzewo, o docelowej obsadzie bydła 430 DJP, zlokalizowanego w miejscowości Bodzewo

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegająca na modernizacji Gospodarstwa rolnego Ferma Bodzewo, o docelowej obsadzie bydła 430 DJP, zlokalizowanego w miejscowości Bodzewo


Piaski, dnia 27.03.2009r.


OS-7624/14/05/08

OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 Kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j Dz.U. z 2008r., Nr 25 poz. 150 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.)

zawiadamiam


że w dniu 27 marca 2009r. na wniosek Top Farms Wielkopolska Sp. z o.o. Piotrowo Pierwsze 6, 64-020 Czempiń wydana została decyzja Wójta Gminy Piaski nr OS-7624/14/04/08 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegająca na modernizacji Gospodarstwa rolnego Ferma Bodzewo, o docelowej obsadzie bydła 430 DJP, zlokalizowanego w miejscowości Bodzewo, w gminie Piaski
Na w/w decyzję służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Wójta Gminy Piaski w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o wydanej decyzji.
Z treścią decyzji zapoznać się można w siedzibie Urzędu Gminy Piaski ul. 6 Stycznia 1,- pok. Nr 5 w godzinach pracy urzędu.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20 - zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego – niniejsze ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Piaski oraz w gablotach informacyjnych w miejscowości Bodzewo, a także zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Piaski: bip.piaski-wlkp.pl

                                                                                                                  Wójt

                                                                                                          Zenon Norman
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Roman Jakuszek
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2009-03-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-03-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.