Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PIASKI o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku oraz wszczęciu postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: budowie w miejscowości Podrzecze, gmina Piaski na działce o nr ewidencyjnym 261 (EW2, EW3) oraz 262, 300, 301 (śmigła) dwóch wolnostojących elektrowni wiatrowej (ozn. EW2 oraz EW3) o mocy do 2,0 MW każda wraz z drogą dojazdową, łukami, placami manewrowymi, zatokami postojowymi i innymi obiektami infrastruktury technicznej.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PIASKI o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku oraz wszczęciu postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: budowie w miejscowości Podrzecze, gmina Piaski na działce o nr ewidencyjnym 261 (EW2, EW3) oraz 262, 300, 301 (śmigła) dwóch wolnostojących elektrowni wiatrowej (ozn. EW2 oraz EW3) o mocy do 2,0 MW każda wraz z drogą dojazdową, łukami, placami manewrowymi, zatokami postojowymi i innymi obiektami infrastruktury technicznej.

Numer dokumentu: -
Rok: -

Piaski, dnia 21.04.2009r.


OS – 7624/07/01/09

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PIASKI


Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. Z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 21 ust. 2 pkt 9 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227)  Wójt Gminy Piaski podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku oraz wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 21.04.2009r. na wniosek Inwestora: WINBUD Sp. z o.o. ul. Jacewska 32, 88-100 Inowrocław, w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na:

Budowie w miejscowości Podrzecze, gmina Piaski na działce o nr ewidencyjnym 261 (EW2, EW3) oraz 262, 300, 301 (śmigła) dwóch wolnostojących elektrowni wiatrowej (ozn. EW2 oraz EW3) o mocy do 2,0 MW każda wraz z drogą dojazdową, łukami, placami manewrowymi, zatokami postojowymi i innymi obiektami infrastruktury technicznej. Ponadto elektrownie wiatrowe zostaną przyłączone za pośrednictwem linii kablowej Średniego Napięcia SN do Głównego Punktu Zasilania (GPZ) w miejscowości Grabonóg, gmina Piaski

Jednocześnie informuję, że z zebranymi materiałami w ww. sprawie można zapoznać się oraz wnosić uwagi i wnioski w tut. Urzędzie Gminy w Piaskach, ul. 6 Stycznia 1, pok. Nr 5 w godzinach urzędowania.

                                                                                                                     Wójt

                                                                                                             Zenon Norman


Niniejsze obwieszczenie umieszcza się:
1. strona internetowa bip Urzędu Gminy w Piaskach
2. tablica ogłoszeń UG w Piaskch
3. tablica ogłoszeń sołectwa: Podrzecze
4. a/a .
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Roman Jakuszek
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2009-04-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-04-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.