Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Obwieszczenia » Obwieszczenie Wójta Gminy Piaski o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji opakowań tekturowych w Grabonogu gm. Piaski (dz. Nr 87/1, 88/1, 89/1, 90/1).

Obwieszczenie Wójta Gminy Piaski o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji opakowań tekturowych w Grabonogu gm. Piaski (dz. Nr 87/1, 88/1, 89/1, 90/1).

Numer dokumentu: -
Rok: -

Piaski, dnia 03.06.2009r.


OS-7624/01/11/09

Obwieszczenie Wójta Gminy Piaski


Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 03 czerwca 2009 roku na wniosek Inwestora: PPHU „SIMET” S.A., ul. Dworcowa 21, 63-820 Piaski, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji opakowań tekturowych w Grabonogu gm. Piaski (dz. Nr 87/1, 88/1, 89/1, 90/1).
Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy Piaski, ul 6 Stycznia 1 (pok. nr 5) w godzinach urzędowania.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20 - zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) – niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Piaskach oraz w gablotach informacyjnych w miejscowości Grabonóg, a także zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej.

                                                                                                              Wójt

                                                                                                     Zenon Norman
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Roman Jakuszek
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2009-06-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-06-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.