Strona główna » Dokumenty » PRZETARGI » Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań » Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Grabonóg – odcinek od S1 do S17 z przepompownią P1 i rurociągiem tłocznym

Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Grabonóg – odcinek od S1 do S17 z przepompownią P1 i rurociągiem tłocznym


Piaski, dnia 09.09.2009r.

IZP.341-04/09

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

    Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póżń. zm ), Zamawiający tj. Gmina Piaski reprezentowana przez Wójta Gminy Piaski informuje, że w postępowaniu przetargowym na: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Grabonóg – odcinek od S1 do S17 z przepompownią P1 i rurociągiem tłocznym” za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy:
Instalatorstwo C.O. sanitarne i Gazowe A. Matuszak, L. Szczeblewski, ul. Witosa 13, 63-820 Piaski
Cena brutto oferty: 499 998,68 zł

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne oraz jest najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt. XVI specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli: cena brutto - waga kryterium 100%
Oferta otrzymała 300,00 pkt 
                                                                                       WÓJT GMINY PIASKI

                                                                                       ZENON NORMAN

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Witold Furmaniak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2009-09-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-09-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.