Strona główna » Dokumenty » PRZETARGI » Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań » Przebudowa drogi gminnej Grabonóg Huby - Taniecznica (obręb Grabonóg)

Przebudowa drogi gminnej Grabonóg Huby - Taniecznica (obręb Grabonóg)


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA



Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póżń. zm ), Zamawiający tj. Gmina Piaski reprezentowana przez Wójta Gminy Piaski informuje, że w postępowaniu przetargowym na: „Przebudowa drogi gminnej Grabonóg Huby - Taniecznica ( obręb Grabonóg )”
za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy:
Przedsiębiorstwo Drogowe „Drogbud-Gostyń” Sp. z o.o., Grabonóg 69b, 63-800 Gostyń
Cena brutto oferty: 489 873,60 zł
Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne oraz jest najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt. XVI specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli: cena brutto - waga kryterium 100%
Oferta otrzymała 300,00 pkt



                                                               WÓJT GMINY PIASKI

                                                                 ZENON NORMAN


Pliki do pobrania:



Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:



Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Witold Furmaniak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2009-09-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-09-25
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.