Strona główna » Dokumenty » PRZETARGI » Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań » Wykonanie podłogi sportowej oraz dostawę i montaż wyposażenia hali sportowej przy Zespole Szkół w Bodzewie

Wykonanie podłogi sportowej oraz dostawę i montaż wyposażenia hali sportowej przy Zespole Szkół w Bodzewie


Piaski, dnia 04.12.2009r.

IZP.341-06/09

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póżń. zm ), Zamawiający tj. Gmina Piaski reprezentowana przez Wójta Gminy Piaski informuje, że w postępowaniu przetargowym na: „Wykonanie podłogi sportowej oraz dostawę i montaż wyposażenia hali sportowej przy Zespole Szkół w Bodzewie”
za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy:
Arkadia-Sport Marek Gabalewicz, ul. Szczytnicka 43, 50-382 Wrocław
Cena brutto oferty: 222 252,40 zł

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne oraz jest najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt. XVI specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli: cena brutto - waga kryterium 100%
Oferta otrzymała 300,00 pkt
                                                                                 WÓJT GMINY PIASKI

                                                                                  ZENON NORMAN

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Witold Furmaniak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2009-12-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-12-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.