Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół nr 15/2009 wspólnego posiedzenia radnych Gminy Piaski odbytego w dniu 18 listopada 2009r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Protokół nr 15/2009 wspólnego posiedzenia radnych Gminy Piaski odbytego w dniu 18 listopada 2009r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Numer protokołu: 15
Rok: 2009

Protokół Nr 15/2009 wspólnego posiedzenia radnych Gminy Piaski odbytego w dniu
18 listopada 2009r. w Urzędzie Gminy Piaski.Obecni na posiedzeniu:

- radni – wg listy obecności
- Wójt Gminy – Zenon Norman
- Sekretarz Gminy – Wiesław Glapka
- Skarbnik Gminy - Elżbieta Karolczak
- inspektor ds. podatków i opłat - Emilia Nawrot
- pracownik Urzędu Gminy w dziale podatków i opłat – Ewelina Polna

Wspólne posiedzenie radnych prowadził Stefan Śląski – przewodniczący komisji oświaty.
Powitał wszystkich i poprosił o przedstawienie projektów uchwał które będą przedmiotem obrad na najbliższej sesji Rady Gminy w dniu 26 listopada 2009r.

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE :

- zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2009r.

Projekt przedstawiła Skarbnik Gminy – Pani Elżbieta Karolczak
Odpowiadała na pytania radnych w tym zakresie.
Radni nie wnieśli uwag do w/w projektu uchwały.

- określenie ilości licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową na 2010r.
Projekt przedstawił Sekretarz Gminy.
Radni nie wnieśli uwag.

- ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Projekt uchwały przedstawiła p. Emilia Nawrot – inspektor ds. podatków i opłat .
Pani Nawrot odpowiadała na pytania radnych w tym zakresie.
Radni nie wnieśli uwag do w/w projektu uchwały.

- ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

Projekt uchwały przedstawiła p. Ewelina Polna – pracownik działu podatków i opłat.
Bardzo wiele kontrowersji budziła stawka zaproponowana w projekcie uchwały w pozycji – pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – gdzie zalicza się do tej pozycji t.zwane chlewiki .
Pan Śląski i p. Radoła uważają, że wzrost stawki o 13 groszy w stosunku do roku obecnego jest zbyt wysoki gdyż wiele osób posiadających chlewiki i szopy to ludzie w podeszłym wieku nie korzystający z tych budynków i mający bardzo niskie dochody.
Również Przewodnicząca Rady Gminy, p. Irena Różalska wyraziła swoje krytyczne zdanie na tak wysoką podwyżkę podatku od wymienionych budowli / chlewiki, szopy/
Natomiast innego zdania był p, Zawieja, uważa, że w stosunku do całego roku nie jest to duża podwyżka./ jest to tylko na rok cena pół paczki papierosów – dodał/
Pan Radwan uważa, że skoro ludzie nie korzystają z takich budynków to winni je rozebrać , tym bardziej, że bardzo często są one wylęgarnią szczurów.
Pan Radoła stwierdził, że rozbiórka starych niepotrzebnych budynków to sprawa wiążąca się z kosztami na które nie stać ludzi biednych i starszych.
Pan Żalik uważa jednak, że skoro wszystkie podatki na rok 2010 podnosimy o 3,5 % to dlaczego w tej pozycji mielibyśmy czynić wyjątek.
Pan Matuszewski uważa, że wiele innych opłat w roku następnym na pewno „pójdzie w górę” i nikt się nie będzie pytał skąd zabrać dodatkowe środki na podwyższone opłaty.
Wobec dużej różnicy zdań na ten temat , przewodniczący dzisiejszego posiedzenia p. Śląski poddał tę pozycję pod głosowanie.
Za podniesieniem stawki podatku o 13 groszy w stosunku do roku obecnego głosowało 8 radnych / obecnych na dzisiejszym wspólnym posiedzeniu 15 radnych /
Wobec takiego wyniku głosowania p. Śląski uznał, że ostateczna decyzja w tej kwestii zapadnie na sesji.

- ustalenia dziennej stawki opłaty targowej.

Projekt uchwały przedstawiła p. Ewelina Polna.
Radni nie wnieśli uwag.

- Strategii Integracji i Rozwiązywania problemów Społecznych Gminy Piaski na lata
2009 – 2013
Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy, odpowiadał na pytania radnych w tym zakresie.
Poinformował, że każdy samorząd winien posiadać taki dokument i my jesteśmy jedną z ostatnich gmin która nie ma takiego do9kumentu. Dodał, że jest to wymóg ustawowy i praktycznie każda kontrola pyta o taką uchwałę.
Dodał ponadto, że każdy radny otrzymał ten dokument na dyskietce ze względu na jego obszerność i każdy może się z nim dokładnie zapoznać a ostateczna decyzja w sprawie tej uchwały zapadnie na sesji.


- zaciągnięcia zobowiązań w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2010.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy, p. Elżbieta Karolczak.
Radni nie wnieśli uwag.

- zwolnień w podatku od nieruchomości na 2010r.
Projekt przedstawiła p. Emilia Nawrot.
Radni nie wnieśli uwag.

- wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, na terenie Gminy Piaski należącej do Porozumienia międzygminnego w Jarocinie zawartego w dniu 7 października 2008r.
Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy, odpowiadał na pytania radnych w tym zakresie.
Poinformował, że w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach konieczne jest podjęcie uchwały przez Radę Gminy określającą wymagania i zasady jakie powinny spełniać firmy ubiegające się o koncesję na wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu gminy.
Dodał ponadto , ze na dzień dzisiejszy te sprawy reguluje Zarządzenie Wójta gminy.
Więcej dyskusji nie podjęto wobec czego p. Śląski podziękował wszystkim za wspólne posiedzenie i dyskusje na temat projektów uchwał.
Na tym protokół zakończono.
Protokółowała: M. Konieczna


                                                                      Przewodniczący posiedzenia

                                                                                 Stefan ŚląskiTyp dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maria Konieczna
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2009-12-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-12-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.