Strona główna » Dokumenty » PRZETARGI » Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań » Usuwanie awarii na gminnej sieci wodociągowej oraz przyłączach w 2010 roku

Usuwanie awarii na gminnej sieci wodociągowej oraz przyłączach w 2010 roku


Piaski, dnia 04.01.2010r.
IZP.341-09/09

 

OGŁOSZENIEDziałając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), Zamawiający tj. Gmina Piaski reprezentowana przez Wójta Gminy Piaski zawiadamia, że:
za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy Instalatorstwo Sanitarne i Gazowe Marian Wesoły, Strzelce Wielkie 8, 63-820 Piaski
Cena oferty:

1. Usuwanie awarii na sieci wodociągowej niezależnie od materiału i średnicy – za miejsce – 732,00 zł brutto
2. Usuwanie awarii na przyłączach wodociągowych do budynków niezależnie od materiału i
średnicy – za miejsce – 549,00 zł brutto
3. Wymiana hydrantu na sieci wodociągowej niezależnie od średnicy – za 1 szt – 707,60 zł brutto
4. Wymiana zasuwy niezależnie od średnicy / cena bez kosztu zasuwy / Koszt zasuwy
doliczany każdorazowo do kosztu wymiany – za 1 szt. – 427,00 zł brutto
5. Wymiana wodomierza w budynku wraz z armaturą z materiału zamawiającego – za 1 szt –
146,40 zł brutto
6. Wymiana przyłącza do budynku do 10 m – za 1szt – 854,00 zł brutto
7. Wymiana przyłącza do budynku za każdy metr powyżej 10 m – za 1mb –
42,70 zł brutto
8. Usuwanie innych awarii – wg kosztorysu powykonawczego na podstawie KNR przy
stawkach – wskaźniki kosztorysowe
a/ R – 8,00 zł
b/ koszty pośrednie Kp - 80 %
c/ zysk Z – 20 %
9. Usuwanie innych awarii – wg kosztorysu powykonawczego na podstawie KNR przy
stawkach – stawki godzinowe pracy sprzętu
a/ koparka jednonaczyniowa o poj. łyżki do 0,6 m3 - 90 zł netto
b/ środek transportu – 50 zł netto
Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne oraz jest najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt. XVI specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli cena – 100%
Oferta otrzymała 300,00 pkt


                                                           WÓJT GMINY PIASKI

                                                             ZENON NORMAN

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Witold Furmaniak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2010-01-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-01-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.