Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 16/2009 wspólnego posiedzenia radnych Gminy Piaski odbytego w dniu 30 grudnia 2009r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Piaskach ul. Strzelecka 4.

Protokół Nr 16/2009 wspólnego posiedzenia radnych Gminy Piaski odbytego w dniu 30 grudnia 2009r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Piaskach ul. Strzelecka 4.

Numer protokołu: 16
Rok: 2009

Protokół Nr 16/2009 wspólnego posiedzenia radnych Gminy Piaski odbytego w dniu 30 grudnia 2009r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Piaskach ul. Strzelecka 4.


Obecni na posiedzeniu:

- radni – wg listy obecności
- Wójt Gminy – Zenon Norman
- Sekretarz Gminy – Wiesław Glapka
- podinspektor ds. ochrony środowiska – Roman Jakuszek


Wspólne posiedzenie radnych prowadził p. Wiesław Woźniak – przewodniczący komisji budżetowej .
Powitał wszystkich i poprosił o przedstawienie projektów uchwał które będą przedmiotem obrad dzisiejszej sesji Rady Gminy.

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE :

- zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2009r.

Ze względu na nieobecność na posiedzeniu Skarbnika Gminy, projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy, Pan Wiesław Glapka.
Ponadto na pytania radnych w tym zakresie odpowiadał Wójt Gminy- Pan Zenon Norman.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

- ustalenia opłaty za przyjęcie i unieszkodliwianie odpadów stałych dostarczonych
na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Smogorzewie.

Projekt uchwały przedstawił p. Roman Jakuszek – podinspektor ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Piaski.
Ponadto na pytania radnych w tym zakresie odpowiadał Wójt Gminy. Poinformował między innymi, że zamykane są wysypiska w ościennych gminach które należą do Trzebani i w związku z tym nasze wysypisko zapełnia się bardzo szybko i dlatego należałoby ustalić dzisiaj odpowiednie opłaty za przywóz śmieci / chodzi o odpady niesegregowane / na nasze wysypisko aby ten proces w znacznym stopniu ograniczyć. W przeciwnym wypadku firmy będą przywozić ogromne ilości śmieci na nasze wysypisko a my nie będziemy mieć na to wpływu. Jedynie odpowiednia cena za wwóz śmieci może te praktyki ograniczyć – powiedział p. Wójt.
Radni pytali o ceny za wywóz śmieci/ chodzi o odpady niesegregowane / w ościennych gminach i jaki procent stanowi podwyżka w naszej gminie w stosunku do innych gmin.
Odpowiedzi na te pytania udzielił p. Wójt i p. Sekretarz.
Pan Klimkowski pytał ponadto czy utrzymanie wysypiska przynosi dochody czy straty do budżetu gminy.
Pan Wójt odpowiedział, że dochodów z tego nie ma i dlatego tak należy ustalić ceny abyśmy nie ponosili strat za utrzymywanie wysypiska.
Pan Woźniak pytał czy dla gminy nie lepiej byłoby aby nie mieć wysypiska śmieci.
Pan Wójt odpowiedział, że na dzień dzisiejszy jeszcze sobie z tym problemem radzimy lecz trudno przewidzieć co będzie w niedalekiej przyszłości.

Radni przyjęli przedstawiony projekt uchwały do wiadomości.

- udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego/ boisko przy Zespole Szkół
w Grabonogu /

Pan Wójt poinformował, że nie będziemy podejmować tej uchwały wobec czego nie podjęto dyskusji na ten temat.

- udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego / przebudowa drogi powiatowej
Grabonóg-Piaski /

Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy a Pan Wójt dodał, że otrzymamy 60 tyś. zł za sprzedaż działki z przeznaczeniem na plac do nauki jazdy przy Szkole w Grabonogu i te środki finansowe przeznaczymy na przebudowę drogi w Grabonogu.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

- zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy.
Radni nie wnieśli uwag.

WOLNE GŁOSY :

Pan Radoła – radny z Grabonoga poinformował, że według jego wiedzy należałoby poczynić starania o obniżenie kosztów kosztorysu przebudowy drogi w Grabonogu – a konkretnie jej odcinka który jest bardzo ważny dla mieszkańców Grabonoga
Zaznaczył, że jest to droga bardzo potrzebna i należy się starać aby jej koszt przebudowy obniżyć to wówczas wcześniej zostanie wykonana.
Pan Radwan prosił aby poczynić starania o zniwelowanie wyrw na drodze prowadzącej z Piasków do Strzelec Wielkich / na przejeździe kolejowym na ul. Św. Marcina/ oraz przy sklepie p. Niedzieli w Piaskach.
Pan Klimkowski dodał, że wielka wyrwa zaczyna się robić również na Rynku w Piaskach.
Pan Wozniak – radny ze Smogorzewa prosił aby pamiętać w okresie zimy o posypywaniu piaskiem odcinka drogi w Smogorzewie / od hydroforni w dół.
Więcej dyskusji nie podjęto wobec czego przewodniczący dzisiejszego posiedzenia p. Woźniak podziękował wszystkim za udział w dyskusji i zakończył wspólne posiedzenie komisji.
Protokółowała : M. Konieczna

Przewodniczący posiedzenia

Wiesław WoźniakTyp dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maria Konieczna
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2010-01-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-01-13
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.