Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół N r 22/2010 posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i turystykiodbytego w dniu 14 stycznia 2010 w Urzędzie Gminy Piaski.

Protokół N r 22/2010 posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i turystykiodbytego w dniu 14 stycznia 2010 w Urzędzie Gminy Piaski.

Numer protokołu: 22
Rok: 2010

Protokół Nr 22/2010

posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i turystykiodbytego w dniu 14 stycznia 2010 w Urzędzie Gminy Piaski.


Obecni na posiedzeniu:

1. Radni wg listy obecności
2. Wójt Gminy - Zenon Norman
3. Skarbnik Gminy - Elżbieta Karolczak
4. Sekretarz Gminy - Wiesław Glapka
5. Przewodniczaca Rady Gminy – Irena Różalska
Przedstawienie projektów uchwał w sprawie :

- przyjęcia budżetu gminy na 2010r.

- udzielenia dotacji z budżetu Gminy Piaski na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Piaski.


Skarbnik Gminy, Pani Elżbieta Karolczak przedstawiła bardzo szczegółowo projekt budżetu gminy na 2010r. / radni otrzymali projekt budżetu przy końcu listopada 2009r./
Odpowiadała na pytania radnych w tym zakresie.
Ponadto na pytania w sprawie projektu budżetu na 2010r. odpowiadał Wójt Gminy, Pan Zenon Norman.
Radni po wysłuchaniu pani Skarbnik i p. Wójta na temat projektu budżetu gminy zadecydowali, że na najbliższej sesji będą głosować za jego przyjęciem.

Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Piaski na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Piaski.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały .
Na tym protokół zakończono.
Protokółowała: M. Konieczna

Przewodniczący komisji
Stefan Śląski
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maria Konieczna
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2010-01-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-01-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.