Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Obwieszczenia » Obwieszczenie Wójta Gminy Piaski o wszczęciu postępowania administracyjnego sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia obejmującego budowę stacji bazowej telefonii komórkowej systemu P4 Sp. z o.o.

Obwieszczenie Wójta Gminy Piaski o wszczęciu postępowania administracyjnego sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia obejmującego budowę stacji bazowej telefonii komórkowej systemu P4 Sp. z o.o.

Numer dokumentu: -
Rok: -

IGP 7331/1/03/2010.

Piaski, dnia 03.02.2010 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY PIASKI
o wszczęciu postępowania administracyjnegoZgodnie z art. 53 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 roku nr 80 poz. 717) Wójt Gminy Piaski zawiadamia że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia obejmującego budowę stacji bazowej telefonii komórkowej systemu P4 Sp. z o.o.
na działce nr 358 obręb geodezyjny Piaski

na rzecz : P4 Sp. z o.o. Warszawa
Biuro Regionalne Poznań– ul. Roosevelta 18 60-829 Poznań

W związku z powyższym strony mogą się zapoznać osobiście lub przez pełnomocnika z materiałami dostarczonymi przez wnioskodawcę, dotyczącymi przedmiotowej inwestycji oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia - w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Piaski Ul. 6-go Stycznia 1 pok. nr 18 w godzinach pracy Urzędu .

                                              

                                                                           WÓJT GMINY PIASKI

                                                                                ZENON NORMAN
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Zbigniew Andrzejewski
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2010-02-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-02-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.