Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Obwieszczenia » Obwieszczenie WÓJTA GMINY PIASKI o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej oświetleniowej z 3 punktami świetlnymi na słupach na terenie położonym w Podrzeczu

Obwieszczenie WÓJTA GMINY PIASKI o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej oświetleniowej z 3 punktami świetlnymi na słupach na terenie położonym w Podrzeczu

Numer dokumentu: -
Rok: -

IGP 7331/05/2010.                                                   

    Piaski, dnia  24.02.2010 r.

                            

   O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY PIASKI
o wszczęciu postępowania administracyjnego                  Zgodnie z art.  53 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 roku nr 80 poz. 717) Wójt Gminy Piaski zawiadamia  że  zostało  wszczęte  postępowanie administracyjne w sprawie  ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na :

                           Lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie
                           polegające na   budowie  linii   kablowej oświetleniowej z
                           3 punktami   świetlnymi  na  słupach

na rzecz:   Urzędu Gminy Piaski   ul.  6 Stycznia 1  63-820 Piaski
na terenie położonym w:        
-  Podrzeczu   nr ewidencyjny gruntu  142/6                            
         W  związku  z  powyższym strony mogą się zapoznać osobiście lub przez pełnomocnika  z  materiałami dostarczonymi przez wnioskodawcę, dotyczącymi przedmiotowej inwestycji oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia  - w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Piaski   Ul. 6-go Stycznia 1 pok. nr 18 w godzinach pracy Urzędu

                                                                                                

 

                                                                                                  WÓJT
                                                                                          ZENON   NORMAN
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Zbigniew Andrzejewski
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2010-02-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-02-25
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.