Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Obwieszczenia » Obwieszczenie WÓJTA GMINY PIASKI o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na budowie siecigazowej śr. c. dz. 63 mm o dł. na rzecz: Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Obwieszczenie WÓJTA GMINY PIASKI o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na budowie siecigazowej śr. c. dz. 63 mm o dł. na rzecz: Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Numer dokumentu: -
Rok: -

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY PIASKI
o wszczęciu postępowania administracyjnegoZgodnie z art. 53 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 roku nr 80 poz. 717) Wójt Gminy Piaski zawiadamia że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : Lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie
polegające na budowie sieci gazowej śr. c. dz. 63 mm o dł.
na rzecz : Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
ul. Grobla 15 60-167 Poznań

na terenie położonym w:
- Piaskach nr ewidencyjny gruntu 674 i 402/3
W związku z powyższym strony mogą się zapoznać osobiście lub przez pełnomocnika z materiałami dostarczonymi przez wnioskodawcę, dotyczącymi przedmiotowej inwestycji oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia - w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Piaski Ul. 6-go Stycznia 1 pok. nr 18 w godzinach pracy Urzędu

                                                                      WÓJT
                                                            ZENON NORMAN
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Zbigniew Andrzejewski
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2010-03-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-03-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.