Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 19 kwietnia 2010 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 434 na odcinku od końca obwodnicy Śremu do drogi krajowej nr 36

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 19 kwietnia 2010 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 434 na odcinku od końca obwodnicy Śremu do drogi krajowej nr 36

Numer dokumentu: -
Rok: -

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 19 kwietnia 2010 r.

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 193, poz. 1194, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

zawiadamiam

że dnia 12.04.2010 r. została wydana decyzja Nr 3/2010 (znak IR.III-4.71190-16/09) o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 434 vna odcinku od końca obwodnicy Śremu do drogi krajowej nr 36, której został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.
Strony postępowania mogą się zapoznać z treścią decyzji w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, al. Niepodległości 16/18, budynek C,  pok. 106 (tel. 0-61-8541289 lub 0-61-8541275), w godzinach pracy urzędu. Treść decyzji została również
zamieszczona na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl w zakładce Komunikaty / Obwieszczenia.
Od decyzji służy odwołanie do Ministra Infrastruktury za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, na stronach internetowych tych gmin, a także w prasie lokalnej.


                                                      z up. Wojewody Wielkopolskiego
                                                   /-/ Aida Januszkiewicz - Piotrowska
                                       z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Zbigniew Andrzejewski
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2010-04-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-04-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.