Strona główna » Dokumenty » PRZETARGI » Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań » Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Podrzecze - Grabonóg i modernizacja sieci wodociągowej w m. Podrzecze oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Rębowie

Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Podrzecze - Grabonóg i modernizacja sieci wodociągowej w m. Podrzecze oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Rębowie


Piaski, dnia 28.04.2010r.

IZP.341-01/10

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIADziałając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póżń. zm ), Zamawiający tj. Gmina Piaski reprezentowana przez Wójta Gminy Piaski informuje, że w postępowaniu przetargowym na:
„Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Podrzecze - Grabonóg i modernizacja sieci wodociągowej w m. Podrzecze oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Rębowie”
za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy:
PPHU EKO-KAN-GAZ Jan Tokarski, ul. Akacjowa 10, Karski, 63-410 Ostrów Wielkopolski 2
Cena brutto oferty: 2 506 559,54 zł

Uzasadnienie wyboru:  oferta spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne oraz jest najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt. XV specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli cena brutto – waga kryterium 100 %, oferta otrzymała 400 pkt.                                                                      WÓJT GMINY PIASKI

                                                                         ZENON NORMAN

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Witold Furmaniak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2010-04-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-04-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.