Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół nr 18/2010 wspólnego posiedzenia radnych Gminy Piaski odbytego w dniu 21 kwietnia 2010r. w Urzędzie Gminy Piaski w Piaskach.

Protokół nr 18/2010 wspólnego posiedzenia radnych Gminy Piaski odbytego w dniu 21 kwietnia 2010r. w Urzędzie Gminy Piaski w Piaskach.

Numer protokołu: 18
Rok: 2010

P r o t o k ó ł Nr 18/2010

wspólnego posiedzenia radnych Gminy Piaski odbytego w dniu

21 kwietnia 2010r. .w Urzędzie Gminy Piaski. Piaskach.Obecni na posiedzeniu:

- radni – wg listy obecności
- Wójt Gminy – Zenon Norman
- Sekretarz Gminy – Wiesław Glapka
- Skarbnik Gminy - Elżbieta Karolczak


Temat posiedzenia : Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Piaski za rok 2008

Wspólne posiedzenie radnych poprowadził p. Wiesław Woźniak – przewodniczący komisji budżetowej.
Powitał wszystkich i poprosił Skarbnika Gminy, Panią Elżbietę Karolczak o przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Piaski za rok miniony.
W tym momencie o głos poprosił p. Franciszek Radwan – przewodniczący komisji rewizyjnej i poinformował, że komisja rewizyjna odbyła swoje posiedzenie w dniu 25 marca 2010r. w pełnym składzie na którym zapoznała się z wykonaniem budżetu gminy za rok 2009 i sporządziła wniosek o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy za rok ubiegły.
Następnie Skarbnik Gminy poinformowała, że otrzymaliśmy uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za rok 2009 pozytywnie oceniającą wykonanie budżetu za rok ubiegły.
Również uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedstawionym sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok ubiegły jest pozytywna – poinformowała pani Skarbnik
Pan Wójt w tym momencie poinformował, że ostatnia kontrola z Urzędu Wojewódzkiego w Urzędzie Gminy Piaski dotycząca realizacji zadań zleconych administracji samorządowej wykazała ,że wywiązaliśmy się z tego zadania bardzo dobrze i tutaj ukłon w stronę Pani Skarbnik Elżbiety Karolczak która bardzo skrupulatnie czuwa nad prawidłowym wykorzystaniem środków otrzymanych od Wojewody. Pomaga w tym temacie również pan Wiesław Glapka – sekretarz Gminy – dodał p. Wójt.
Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła bardzo szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2009.
Odpowiadała w trakcie przedstawiania sprawozdania ,na bieżąco, na pytania radnych w tym zakresie. Na pytania radnych w sprawie wykonania budżetu za rok miniony odpowiadał również Pan Wójt.
Po przedstawieniu sprawozdania pan Wiesław Woźniak – przewodniczący obradom zapytał radnych kto jest za przyjęciem przedstawionego sprawozdania.
Wszyscy radni wyrazili zgodę na przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2009.

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE:

- zmiany w budżecie gminy na rok 2010

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009 przedstawiła Skarbnik Gminy , Pani Elżbieta Karolczak.
Poinformowała, że przygotowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
dla Powiatu Gostyńskiego.
Wyjaśniła, ze chodzi o przekazanie kwoty 30 tysięcy słotach z przeznaczeniem na dofinansowanie uruchomienia pracowni tomografii komputerowej w Szpitalu w Gostyniu.
Dodatkowych wyjaśnień w tej sprawie udzielił p. Wójt. Poinformował, że wszystkie gminy z powiatu Gostyńskiego przekazały pewne kwoty na ten cel a nasza gmina jej nie przekazała. Uważam, że jest to sprawa bardzo ważna dla mieszkańców naszej gminy gdyż może dotyczyć każdego z nas i dlatego przygotowaliśmy projekt uchwały w tej sprawie – dodał p. Wojt.
Pani Skarbnik dodała, że te środki może przekazać z rezerwy Wójta gdyż nie były planowane w budżecie gminy na ten rok a jest to dopiero początek roku i nie ma jeszcze dodatkowych wpływów do budżetu.
Więcej dyskusji na ten temat nie podjęto.

Nadania nazwy ulicy w miejscowości Piaski


Pan Wójt poinformował, że dwóm działkom znajdującym się w obrębie ewidencyjnym Piasków , stanowiącym drogę wewnętrzną i drogę publiczną należy nadać nazwę jako nowej ulicy w Piaskach.
Radni zaproponowali trzy nazwy:

- p. Franciszek Radwan zaproponował aby to była ulica Smoleńska, sugerując się ostatnimi wydarzeniami jakie zdarzyły się 10 kwietnia w Smoleńsku.

- Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała aby to była ulica Bractwa Kurkowego

- pan Zenon Zawieja zaproponował / po sugestii pana Wójta, ze w tym miejscu wycięto bardzo dużo topoli / aby to była ulica Topolowa.

Wobec powyższych propozycji prowadzący dzisiejsze wspólne posiedzenie, Pan Wiesław Woźniak poddał pod głosowanie w/w propozycje.
Za nazwą ulica Smoleńska głosowało 2 radnych
Za nazwą ulica – Bractwa Kurkowego – nikt nie glosował
Za nazwą ulica Topolowa glosowało 7 radnych.
Wobec powyższego do projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy wpisano – ulica Topolowa.


zamiaru przystąpienia gminy Śrem do Porozumienia Międzygminnego w Jarocinie zawartego w dniu 7 października 2008 r.


projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy. Stosownych wyjaśnień udzielił p. Wójt.
Radni nie wnieśli uwag.

Wolne głosy i wnioski :

Sekretarz Gminy, Pan Wiesław Glapka poinformował, że dzisiaj odbył się przetarg na wykonanie boiska „Orlik”
Było 10 ofert, wygrała firma – Konsorcjum Warszawsko – Leszczyńskie.
Wartość kosztorysowa to 1.600.000,00 zł.
Przetarg – 996.000,00 zł.

Następnie Sekretarz poinformował, że dzisiaj otwarto oferty na budowę kanalizacji ściekowej – Podrzecze- Rębowo.
Kosztorys tej inwestycji to kwota 6.300.000,00 zł. a wygrała firma która to wykona za niecałe 3 miliony złotych.


Następnie pan Wójt poinformował, że 7 maja będzie oficjalne otwarcie strefy przemysłowej znajdującej się w obrębie administracyjnym Grabonóg.
Oficjalna nazwa i adres - Strefa Przemysłowa Grabonóg 77

Ponadto Pan Wójt poinformował, że chcemy zakupić nowy samochód strażacki.
Sekretarz dodał, że będzie to samochód lekki na podwoziu Forda z pełnym wyposażeniem. Samochód może przewozić 6 osób.
Otrzymamy 50 tys. zł. z Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu
50 tyś.zł otrzymamy od Wojewody, 20 tys.zł. otrzymamy ze Starostwa Powiatowego a pozostałą kwotę około 78 tysięcy złotych wyłożymy z budżetu gminy. Zaznaczył jednak, że sprzedamy samochód gaśniczy DAF, samochód ciężarowy STAR i zlikwidujemy służbowego Poloneza.

Pan Jan Majchrzak pytał kiedy rozpoczną się prace modernizacyjne w Rynku w Piaskach .
Pan Wójt odpowiedział, że właśnie dzisiaj ostatecznie ma przyjechać projektant od urządzeń elektrycznych i przywieźć pełną dokumentację. Wówczas będziemy mogli ogłosić przetarg na modernizację Rynku – powiedział p. Wójt.
Więcej dyskusji nie podjęto wobec czego p. Wiesław Woźniak podziękował wszystkim za wspólne posiedzenie i obrady.
Na tym protokół zakończono.
Protokółowała M.Konieczna

Przewodniczący posiedzenia

Wiesław Woźniak
Przewodniczący komisji budżetowejTyp dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maria Konieczna
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2010-04-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-04-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.