Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Komunikaty i ogłoszenia » Informacja o przyznaniu dotacji z budżetu gminy w konkursie na realizacje zadań publicznych ogłoszonym w dniu 11 marca 2010 r.

Informacja o przyznaniu dotacji z budżetu gminy w konkursie na realizacje zadań publicznych ogłoszonym w dniu 11 marca 2010 r.

Numer dokumentu: -
Rok: -

Piaski, dnia 10 maja 2010 r.


Informacja o przyznaniu dotacji z budżetu gminy w konkursie na realizacje zadań publicznych ogłoszonym w dniu 11 marca 2010 r.Wójt Gminy Piaski zarządzeniem N r 17/2010 Wójta Gminy Piaski z dnia 26 kwietnia 2010r zdecydował o udzielenia dotacji z budżetu gminy na realizacje zadań publicznych należących do zadań gminy, organizacjom pozarządowym, podmiotom o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. Nr 96, poz. 873 z pozn. zm) prowadzące działalność statutowa w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji następującym podmiotom:

Stowarzyszenie DZIECKO - Wspieranie i rozwijanie inicjatyw społecznych o charakterze dobra wspólnego - 4000 zł
Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych Wojsk II Rzeczpospolitej Polskiej ODWACH - Zorganizowanie na terenie gminy Piaski imprezy kulturalnej w formie plenerowej o zasięgu ogólnopolskim mającej na celu przybliżanie historii naszego kraju - 6000 zł
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy GRABONÓG - Zorganizowanie imprezy lub cyklu imprez rekreacyjno – sportowych kierowanych do mieszkańców gminy – lekkaatletyka - 7000 zł
Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera - Zorganizowanie festiwalu muzycznego o zasięgu ponad regionalnym promującego dorobek muzyczny J. Zeidlera - 8000 zł
Stowarzyszenie DZIECKO - Organizowanie wypoczynku letniego (w czasie wakacji letnich) w formie półkolonii dla dzieci z Zespołów Szkół Gminy Piaski w tym dla dzieci z grup ryzyka objętych programem socjoterapeutycznym - 16 100 zł


                                                                           Wójt

                                                                    Zenon Norman
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Sebastian Nowak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2010-05-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-05-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.