Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 18 maja 2010 r. o wniesieniu odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 18 maja 2010 r. o wniesieniu odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Numer dokumentu: -
Rok: -

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 18 maja 2010 r.

o wniesieniu odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. Nr 98/2000, poz. 1071, ze zm) oraz art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U.
z 2008 r., Nr 193, poz. 1194, ze zm.: zwanej dalej „ustawą”)  zawiadamiam
o wniesieniu odwołania od decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 3/2010 (znak IR.III-4.71190-16/09)  z dnia 12 kwietnia 2010 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej  na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 434 na odcinku od końca obwodnicy Śremu do drogi krajowej nr 36.
Informuję, że zgodnie z art.11g ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 193/2008,  poz. 1194 ze zm.) i art. 133 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)odwołanie wraz z aktami sprawy zostało przesłane do Ministra  Infrastruktury.
Z treścią odwołania można zapoznać się w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego  zawiadomienia w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, al. Niepodległości 16/18, budynek C, pok. 106 (tel. 0-61-8541289 lub 0-61-8541275),  w godzinach pracy urzędu.


                                                   z up. Wojewody Wielkopolskiego
                                                /-/ Aida Januszkiewicz - Piotrowska
                                         z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2010-05-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-05-24
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.