Strona główna » Dokumenty » PRZETARGI » Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań » Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Piaskach

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Piaskach


Piaski, dnia 26.05.2010r.

IZP.341-02/10

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIADziałając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póżń. zm ), Zamawiający tj. Gmina Piaski reprezentowana przez Wójta Gminy Piaski informuje, że w postępowaniu przetargowym na:
„Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012 ( boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Piaskach”
za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy:
Konsorcjum Firm
1. Panpro Sport Paweł Prokopczuk, Marek Markowski Sp.J, ul. Jubilerska 8, 04-190
Warszawa – Lider konsorcjum
2. Zakład Robót Ogrodniczych „Spiraea” Renata Przybylska, ul. Wilkońskiego 18,
64-100 Leszno – Partner konsorcjum
Cena brutto oferty: 996 828,46 zł

Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne oraz jest najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdziale 18 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli cena ofertowa – znaczenie 100 pkt,
Oferta otrzymała 100 pkt.                                                       WÓJT GMINY PIASKI

                                                          ZENON NORMAN

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2010-05-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-05-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.