Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Komunikaty i ogłoszenia » Gminny Komisarz Spisowy na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 r. (Dz. U. Nr 126, poz. 1040) ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych.

Gminny Komisarz Spisowy na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 r. (Dz. U. Nr 126, poz. 1040) ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych.

Numer dokumentu: -
Rok: -

Gminny Komisarz Spisowy
na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 r. (Dz. U. Nr 126, poz. 1040) ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 r. (Dz. U. Nr 126, poz. 1040) w dniach od 1 września do 31 października 2010 r. przeprowadzony zostanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powszechny spis rolny według stanu na dzień 30 czerwca 2010 r. godz. 24.00.
Szczegółowy wykaz danych zbieranych w spisie rolnym wyłącznie na potrzeby krajowe, w tym w badaniu metod produkcji rolnej, określa załącznik nr 1 do ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 r. (Dz. U. Nr 126, poz. 1040).
Planowana liczba rachmistrzów, dla gminy Piaski - 3 osoby.
I. WYMAGANIA KANDYDATA NA RACHMISTRZA SPISOWEGO:
1. ukończone 18 lat
2. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślne (w tym przestępstwa skarbowe) i korzystanie z pełni praw publicznych ,
3. co najmniej średnie wykształcenie (wskazani studenci uczelni rolniczych, geodezyjnych lub ekonomicznych)
4. znajomość obsługi komputera i funkcjonowania systemu GPS,
5. praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych
6. sprawność fizyczna, komunikatywność i umiejętności interpersonalne,
7. podstawowa znajomość zagadnień z zakresu rolnictwa,
8. obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy,
9. zamieszkiwanie, praca lub nauka na terenie Gminy Piaski.
II. HARMONOGRAM ZADAŃ – dyspozycyjność rachmistrzów
1. 20 czerwca -31 lipca 2010 r. - szkolenie rachmistrzów
- czas trwania szkolenia: 4 dni (24 godziny szkoleniowe, z czego 18 godzin będzie poświęcone na omówienie i warsztaty z aplikacją mobilną w trybie obchodu i spisu) zakończonego egzaminem,
2. 09-23 sierpnia 2010 r. - obchód przedspisowy,
3. 06-07 września 2010 r. szkolenie uzupełniające oraz odprawa przedspisowa dla rachmistrzów,
4. 08 września -31 października 2010 r. spis rolny,
5. 02-30 listopada 2010 rozliczenie z wykonanych prac.
W czasie swojej pracy rachmistrz spisowy będzie posługiwał się urządzeniem typu hand-held, wyposażonym w specjalnie opracowaną aplikacją formularzową, opracowanie GIS (system informacji geograficznej ) oraz moduł aplikacji zarządczej (kalendarz pracy).
Ważna informacja !
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych ogłoszony przez Gminnego Komisarza Spisowego jest pierwszym etapem naboru. Osoby wybrane w pierwszym etapie zobligowane są do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach nt. posługiwania się terminalami i zainstalowanymi na nich aplikacjami. Kandydat, który nie wziął udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

Drugim etapem naboru jest powołanie rachmistrzów przez dyrektora urzędu statystycznego na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w art. 12 ustawy o statystyce publicznej.
Prace rachmistrzów spisowych w terenie będzie nadzorował dyspozytor wojewódzki.
III. TERMIN SKŁADANIA PODAŃ: od 1 do 10 czerwca 2010 r.
UWAGA! Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na rachmistrzów będą przeprowadzone w Urzędzie Gminy Piaski ( przypuszczalny termin 11 czerwca 2010 roku)
O godzinie rozpoczęcia rozmów kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
IV. WYMAGANE DOKUMENTY
1. podanie i CV
2. dokument poświadczający wykształcenie (kserokopia),
3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych*,
4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe)*,
5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych*.
Uwaga!
Bezrobotny, na czas zawarcia umowy o pracę zleconą przy Powszechnym Spisie Rolnym 2010 r., traci prawo do zasiłku i status bezrobotnego a bezrobotny zarejestrowany bez prawa do zasiłku traci status bezrobotnego.

V. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Urząd Gminy Piaski
ul. 6 Stycznia 1
63-820 Piaski
Sekretariat (I piętro, pok. nr 9)
Podania niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 65 5719030 wew. 29.

                                               Gminny Komisarz Spisowy
                                                    /-/ Zenon Norman
                                                   Wójt Gminy Piaski
*druki oświadczeń do pobrania na stronie : www.piaski-wlkp.pl
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2010-05-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-05-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.