Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Komunikaty i ogłoszenia » Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych na działkach nr ew. 205 i 206/4 obręb Smogorzewo, gmina Piaski powiat gostyński”

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych na działkach nr ew. 205 i 206/4 obręb Smogorzewo, gmina Piaski powiat gostyński”

Numer dokumentu: -
Rok: -

Piaski, dn. 02.06 2010 r.
OS-7624/07/01/10

O G Ł O S Z E N I E


Zgodnie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 r. Nr 199 poz. 1227), Wójt Gminy Piaski informuje o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zn. OS-7624/06/01/10 z dnia 02.06.2010 r. dla przedsięwzięcia polegającego na:
„Budowa gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych na działkach nr ew. 205 i 206/4 obręb Smogorzewo, gmina Piaski powiat gostyński”

1. Decyzja wydana została dla Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie, Witaszyczki 1A, 63-200 Jarocin
2. Informacje o podjętej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Wójta Gminy Piaski
3. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, można zapoznać w Urzędzie Gminy Piaski pok. 5, w godzinach urzędowania.
4. Od niniejszej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Wójta Gminy Piaski w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia tj. 17.06.2010 roku


                                                                             Wójt
                                                                     Zenon Norman
Informacje powiązane:

- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jakuszek Roman
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2010-06-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-06-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.