Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Obwieszczenia » Obwieszczenie Wójta Gminy Piaski o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i rurociągiem tłocznym oraz przyłączem Grabonóg, Piaski, Gm. Piaski”

Obwieszczenie Wójta Gminy Piaski o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i rurociągiem tłocznym oraz przyłączem Grabonóg, Piaski, Gm. Piaski”

Numer dokumentu: OS-7624/05/04/10
Rok: 2010

Piaski, dnia 09.07.2010r.

OS-7624/05/04/10

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) Wójt Gminy Piaski

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,


że w dniu 09.07.2010r. została wydana decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i rurociągiem tłocznym oraz przyłączem Grabonóg, Piaski, Gm. Piaski”

Inwestor: Gmina Piaski, ul. 6 Stycznia 1, 63-820 Piaski

W związku z powyższym istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższej decyzji, dokumentacją sprawy, w tym z opiniami i uwagami organów w Urzędzie Gminy w Piaskach, ul. 6 Stycznia 1, pok. Nr 6 w godzinach urzędowania.

                                                                                                            Wójt
                                                                                                  Zenon Norman
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2010-07-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-07-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.