Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół nr 36/2010 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 14 lipca 2010r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Protokół nr 36/2010 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 14 lipca 2010r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Numer protokołu: 36
Rok: 2010

 


P r o t o k ó ł N r 36/2010


z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 14 lipca 2010r.

w Urzędzie Gminy Piaski.


Obecni na posiedzeniu :

1. Franciszek Radwan - przewodniczący komisji
2. Jan Majchrzak - zastępca przewodniczącego
3. Helena Sikora - członek komisji
4. Roman Radoła - członek komisji
5. Piotr Matuszewski - członek komisji
6. Elżbieta Karolczak - Skarbnik Gminy
7. Wiesław Glapka - Sekretarz Gminy
8. Irena Różalska – Przewodnicząca Rady Gminy

Temat posiedzenia:

1. Opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych


Pani Skarbnik Elżbieta Karolczak przedstawiła bardzo szczegółowo koszty za zapłacone faktury za telefony komórkowe i stacjonarne za I półrocze 2010r. w poszczególnych jednostkach.
Komisja Rewizyjna po dokładnym przeanalizowaniu wydanych środków na w/w faktury stwierdza, że koszty są utrzymane zgodnie z ustalonymi limitami i nie ma uwag.
W załączeniu do niniejszego protokółu – zestawienie wydanych środków z planu finansowego za zapłacone faktury za telefony stacjonarne i komórkowe za I półrocze 2010r.

Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag.
Na tym protokół zakończono.
Protokółował; Franciszek Radwan

Przewodniczący komisji

Franciszek Radwan
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maria Konieczna
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2010-08-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-08-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.