Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół nr 19/2010 posiedzenia komisji budżetu, działalności gospodarczej i handlu odbytego w dniu 23 marca 2010 w Urzędzie Gminy Piaski.

Protokół nr 19/2010 posiedzenia komisji budżetu, działalności gospodarczej i handlu odbytego w dniu 23 marca 2010 w Urzędzie Gminy Piaski.

Numer protokołu: 19
Rok: 2010

 

Protokół N r 19/2010

posiedzenia komisji budżetu, działalności gospodarczej i handlu

odbytego w dniu 23 marca 2010 w Urzędzie Gminy Piaski.


Obecni na posiedzeniu:

1. Radni wg listy obecności
2. Wójt Gminy - Zenon Norman
3. Skarbnik Gminy - Elżbieta Karolczak
4. Sekretarz Gminy - Wiesław Glapka


Przedstawienie projektów uchwał w sprawie :

- zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2010r.
- zmiany uchwały Rady Gminy Piaski Nr XLII/271/2010 z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2010r.
- zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla przedszkoli, szkół i form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Piaski przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrów

W/wymienione projekty uchwał przedstawiła Skarbnik Gminy, Pani Elżbieta Karolczak.
Szczególnie dokładnie przedstawiła zmiany w budżecie gminy, odpowiadała na pytania radnych w tym zakresie.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych projektów uchwał.


- nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki

Sprawy dotyczące funduszu sołeckiego przedstawił p. Wójt. Poinformował radnych, że 18 marca odbyło się spotkanie z sołtysami naszej gminy gdzie szczegółowo omówiono sprawy związane z tworzeniem i funkcjonowaniem funduszy sołeckich.
Wójt przedstawił komisji koszty bieżące / przedstawił dokładnie co wchodzi w skład kosztów bieżących w utrzymaniu poszczególnych wsi / bez inwestycji oraz wysokość funduszu sołeckiego jaki przypadałby na poszczególne sołectwa.
Sekretarz Gminy przedstawił mechanizm tworzenia funduszy sołeckich i ich funkcjonowanie, terminy oraz przykładowe działania jakie można realizować w ramach funduszy sołeckich.
Projekt uchwały wywołał wiele dyskusji , radni dopytywali się czy są już inne ościenne gminy na których działa fundusz sołecki i jak to się ma w praktyce.
Sekretarz Gminy odpowiedział, że fundusz sołecki działa w Gminie Borek lecz na efekty trzeba będzie poczekać do następnego roku. Być może , że skorzystamy z ich doświadczenia i w przyszłości taki fundusz będzie działał na terenie naszej gminy – stwierdził p. Sekretarz i p. Wójt.
Radni stwierdzili, że skoro większość sołtysów wyraziła życzenie aby na razie nie tworzyć na terenie naszej gminy funduszy sołeckich to należy uszanować ich decyzje i podjąć uchwałę o nie tworzeniu funduszu na rok 2011.

Wolne głosy i wnioski :

Pan Wójt przedstawił wniosek p. Gabrieli Ratajczak zam. w Piaskach z prośbą o sprzedaż niezagospodarowanego² gruntu o pow. około 24 m2 należącego do Urzędu Gminy. Działka mieści się przy ulicy Szkolnej na całej szerokości budynku WTZ a posesją p. Wujczaka. / Grunt zostałby wykorzystany na działalność handlową./

Komisja uważa, że należy rozmawiać z p. Wojczakiem czy wyrazi zgodę na zadaszenie tego terenu „ aby wilgoć nie wchodziła w jego posesję „

Pani Andrzejewska pytała czy będzie naprawiona droga do posesji p. Krzyżyńskiego/ p. Krzyżyński porusza się na wózku inwalidzkim / w Porzeczu który pisał pismo w tej sprawie do Urzędu Gminy.
Pan Wójt odpowiedział, że na dzień dzisiejszy możemy jedynie „załatać” dziury.
Pan Wiesław Woźniak – przewodniczący komisji prosił o pomoc w sprawie uporządkowania parku należącego do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Park przedstawia „szpecący” widok i należałoby go koniecznie uporządkować. Prosił o wystosowanie pisma z Urzędu Gminy do Agencji Własności Rolnej gdyż na pismo w tej sprawie wysłane przez sołectwo otrzymali odpowiedź, że należy się zwrócić do obecnego użytkownika o uporządkowanie terenu.
Na tym protokół zakończono.
Protokółowała : M Konieczna

Przewodniczący komisji

Wiesław Woźniak
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maria Konieczna
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2010-08-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-08-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.