Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 19/2010 wspólnego posiedzenia radnych Gminy Piaski odbytego w dniu 23 czerwca 2010r. w Urzędzie Gminy Piaski w Piaskach.

Protokół Nr 19/2010 wspólnego posiedzenia radnych Gminy Piaski odbytego w dniu 23 czerwca 2010r. w Urzędzie Gminy Piaski w Piaskach.

Numer protokołu: 19
Rok: 2010

Protokół Nr 19/2010

wspólnego posiedzenia radnych Gminy Piaski odbytego w dniu

23 czerwca 2010r. .w Urzędzie Gminy Piaski. Piaskach.Obecni na posiedzeniu:

- radni – wg listy obecności
- Wójt Gminy – Zenon Norman
- Sekretarz Gminy – Wiesław Glapka
- Skarbnik Gminy - Elżbieta Karolczak


Temat posiedzenia : Przedstawienie projektów uchwał które będą podejmowane na najbliższej sesji Rady Gminy Piaski w dniu 28 czerwca 2010r.

Wspólne posiedzenie radnych poprowadził p. Stefan Śląski – przewodniczący komisji oświaty.
Powitał wszystkich i poprosił Skarbnika Gminy, Panią Elżbietę Karolczak o przedstawienie projektów uchwał.

Skarbnik Gminy Przedstawiła następujące projekty uchwał w sprawie ;

- trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Piaski.

- udzielenia dotacji z budżetu Gminy Piaski na wykonanie prac konserwatorskich,
restauratorskich i robót budowlanych dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru
zabytków nie stanowiących własności Gminy Piaski.

- określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze.

- zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2009r. Gminnej Biblioteki
Publicznej w Piaskach.

- zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2009r. Gminnego Ośrodka
Kultury w Piaskach.
.
- określenia szczegółowych zasad umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania
na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających
Gminie Piaski oraz jej jednostkom podległym , warunków dopuszczalności pomocy
publicznej w przypadkach , w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz
wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg.

- zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2010r.

Skarbnik Gminy bardzo szczegółowo przedstawiła w/wymienione projekty uchwał, odpowiadała na bieżąco na pytania radnych w tym zakresie.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych projektów uchwał.

Następne projekty uchwał w sprawie:

- wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości z Zasobu Własności
Rolnej Skarbu Państwa.

- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy na własność Gminy Piaski.

- określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz
ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony lub nieoznaczony.


przedstawiła p. Regina Karolewicz – inspektor ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami.
Ponadto odpowiadała na pytania radnych w tym zakresie.
Radni nie wnieśli uwag do w/wymienionych projektów uchwał.

Projekt uchwały w sprawie :

- uchylenia uchwały Rady Gminy Piaski Nr XXXI/205/2009 z dnia 27 marca 2009r.
w sprawie: udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Piaskach .

Przedstawił Sekretarz Gminy – Pan Wiesław Glapka.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.

Projekty uchwał w sprawie :

- uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Smogorzewo I

- uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Grabonóg I

Przedstawił p. Zbigniew Andrzejewski – inspektor ds. budownictwa .
Radni nie wnieśli uwag.Projekty uchwał w sprawie:

- zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości Drzęczewo Drugie

- zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości Grabonóg

- zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości Strzelce Wielkie

- zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych

Przedstawił Sekretarz Gminy.
Radni nie wnieśli uwag .

Wolne głosy i wnioski :


Pan Stefan Śląski pytał p. Wójta czy w tym roku będzie wymienione ogrzewanie węglowe na gazowe w Szelejewie w bibliotece i w przedszkolu, pytał również czy będą wymienione okna w bibliotece.
Pan Wójt odpowiedział, że te prace zostaną w tym roku wykonane.
Pan Jan Żalik pytał czy środki finansowe uzyskane z unii europejskiej na wyposażenie hali sportowej w Bodzewie będzie można przeznaczyć na zakup według uznania czy na konkretny cel.
Sekretarz Gminy odpowiedział, że jest ściśle określone na jaki sprzęt można je przeznaczyć i my tutaj nie będziemy mieć raczej dowolnego wyboru.
Przewodnicząca Rady Gminy, p. Irena Różalska poruszyła sprawę organizowanych przez p. Klimkowskiego – radnego z Piasków , półkolonii dla dzieci.
Stwierdziła, że przez okres 20 lat jak tylko powstały samorządy jeszcze nigdy nie zdarzyła się taka sytuacja aby pojedynczy radny bez porozumienia z całą Radą Gminy organizował takie akcje, uważa, że takie sytuacje nie powinny mieć miejsca gdyż nie prowadzi to do niczego dobrego a raczej - jak to nazwała , raczej „jątrzy” w Radzie Gminy.
Dlatego jeśli nie odpowiadam jako Przewodnicząca Rady Gminy to proszę mnie odwołać – stwierdziła p. Różalska.
Pan Klimkowski odpowiedział, że działań z jego strony jakie podjął w sprawie organizacji półkolonii nikt mu nie może zabronić, nie robi nic złego i dlatego nie rozumie wypowiedzi p. Przewodniczącej tym bardziej, że pan Glapka Stanisław – sołtys Piasków rozmawiał z Panią Przewodniczącą na ten temat i pani Przewodnicząca zapewniła , że nie pomoże w tej kwestii ale też nie będzie przeszkadzać.
Wtym momencie pan Wójt powiedział, że pan Klimkowski i pan Glapka – sołtys Piasków byli u niego w tej sprawie, pokazali gotowe plakaty dotyczące organizacji półkolonii podpisane – sołtys i radny.
Stwierdziłem wówczas, że nie można tak działać, że jeden radny podejmuje się takiego zadania gdyż wszystkie dzieci na terenie naszej gminy powinny mieć takie same możliwości skorzystania z półkolonii i podpowiedziałem ,że będzie lepiej, jeżeli wszyscy radni będą o tym wiedzieć i wówczas można zmienić napis na plakacie, że organizuje to sołtys wsi Piaski i radni.
Pan Klimkowski dodał, że osobiście odwiedził wszystkich radnych i powiadomił o podejmowanych działaniach w tym zakresie.
W tym momencie Przewodnicząca Rady Gminy Pani Różalska stwierdziła, że p. Klimkowski u niej nie był. W odpowiedzi p. Klimkowski stwierdził, że był w biurze Rady Gminy razem z p. Sołtysem z Piasków i doskonale słyszał rozmowę p. sołtysa z p. Przewodniczącą na ten temat .
Dlatego jeszcze raz stwierdzam, że nie rozumiem co złego zrobiłem – powiedział p. Klimkowski.
Więcej dyskusji na ten temat nie podjęto.
Pan Klimkowski pytał o boisko „Orlik” – czy starczy terenu na wszystkie urządzenia które tam mają powstać . Pan Wójt odpowiedział, że tak.

Pan Szafranek – radny z Piasków pytał czy powstający kompleks sportowy będzie opłotowany.
Pan Wójt odpowiedział, ze powinien być opłotowany.
Pan Majchrzak – radny z Piasków przypomniał o konieczności uzupełnienia piasku w piaskownicy przy Domu Kultury. Ponadto przypomniał o zabezpieczeniu okien w Domu Strażaka na dolnej kondygnacji / garaże OSP/ gdyż zachodzi obawa, że złodzieje włamią się do remizy a jest tam bardzo dużo drogiego sprzętu.
Na tym protokół zakończono.
Protokółowała : M. Konieczna

Przewodniczący posiedzenia

Stefan ŚląskiTyp dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maria Konieczna
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2010-08-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-08-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.