Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 23/2010 posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i turystyki odbytego w dniu 24 marca 2010 w Urzędzie Gminy Piaski.

Protokół Nr 23/2010 posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i turystyki odbytego w dniu 24 marca 2010 w Urzędzie Gminy Piaski.

Numer protokołu: 23
Rok: 2010

Protokół N r 23/2010

posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i turystyki odbytego w dniu 24 marca 2010 w Urzędzie Gminy Piaski.


Obecni na posiedzeniu:

1. Radni wg listy obecności
2. Wójt Gminy - Zenon Norman
3. Skarbnik Gminy - Elżbieta Karolczak
4. Sekretarz Gminy - Wiesław Glapka
5. Przewodnicząca Rady Gminy – Irena Różalska


Przedstawienie projektów uchwał w sprawie :

- zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2010r.
- zmiany uchwały Rady Gminy Piaski Nr XLII/271/2010 z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2010r.
- zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla przedszkoli, szkół i form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Piaski przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrów

W/wymienione projekty uchwał przedstawiła Skarbnik Gminy, Pani Elżbieta Karolczak.
Szczególnie dokładnie przedstawiła zmiany w budżecie gminy, odpowiadała na pytania radnych w tym zakresie.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych projektów uchwał.


- nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki

Sprawy dotyczące funduszu sołeckiego przedstawił p. Wójt. Poinformował radnych, że 18 marca odbyło się spotkanie z sołtysami naszej gminy gdzie szczegółowo omówiono sprawy związane z tworzeniem i funkcjonowaniem funduszy sołeckich.
Wójt przedstawił komisji koszty bieżące / przedstawił dokładnie co wchodzi w skład kosztów bieżących w utrzymaniu poszczególnych wsi / bez inwestycji oraz wysokość funduszu sołeckiego jaki przypadałby na poszczególne sołectwa.
Sekretarz Gminy przedstawił mechanizm tworzenia funduszy sołeckich i ich funkcjonowanie, terminy oraz przykładowe działania jakie można realizować w ramach funduszy sołeckich.
Projekt uchwały wywołał wiele dyskusji , radni dopytywali się czy są już inne ościenne gminy na których działa fundusz sołecki i jak to się ma w praktyce.
Sekretarz Gminy odpowiedział, że fundusz sołecki działa w Gminie Borek lecz na efekty trzeba będzie poczekać do następnego roku. Być może , że skorzystamy z ich doświadczenia i w przyszłości taki fundusz będzie działał na terenie naszej gminy – stwierdził p. Sekretarz i p. Wójt.
Radni stwierdzili, że skoro większość sołtysów wyraziła życzenie aby na razie nie tworzyć na terenie naszej gminy funduszy sołeckich to należy uszanować ich decyzje i podjąć uchwałę o nie tworzeniu funduszu na rok 2011.

Wolne głosy i wnioski :

Pan Wójt przedstawił wniosek p. Gabrieli Ratajczak zam. w Piaskach z prośbą o sprzedaż niezagospodarowanego² gruntu o pow. około 24 m2 należącego do Urzędu Gminy. Działka mieści się przy ulicy Szkolnej na całej szerokości budynku WTZ a posesją p. Wujczaka. / Grunt zostałby wykorzystany na działalność handlową./
Sekretarz Gminy poinformował, że należy sprawdzić czy ta działka może być wydzielona i przeznaczona do sprzedaży, zajmie się tym p. Regina Karolewicz inspektor ds. gospodarki gruntami i wówczas temat powróci na posiedzenie komisji .

Pan Stefan Śląski poruszył sprawę wymiany okien w bibliotece i w przedszkolu w Szelejewie oraz wymianę ogrzewania centralnego na ogrzewanie gazowe.
Zapytał p. Wójta kiedy te prace zostaną wykonane.
Pan Wójt odpowiedział, że postara się aby te prace wykonać w tym roku jako drobne remonty.
Następnie p. Wójt poinformował komisję, że z roku na rok zmniejsza się liczba dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół w Szelejewie a oznacza to zmniejszone subwencje i kłopoty z utrzymaniem budynku i jego funkcjonowaniem.
Jest jednak szansa aby poważnie rozważyć sprawę utworzenia w szkole w Szelejewie klas integracyjnych a wówczas otrzymamy większe subwencje i nie będziemy musieli się martwić o koszty utrzymania budynku szkoły i jego należyte funkcjonowanie – stwierdził p.Wójt .
Radni całkowicie poparli inicjatywę p. Wójta i stwierdzili, że należy w tej kwestii podjąć stosowne działania.
Pani Różalska, p. Klimkowski i p. Sikora zapytali p. Wójta jak daleko jest załatwiona sprawa kanalizacji na ulicy Poznańskiej.
Pan Wójt odpowiedział, że został złożony w tej sprawie wniosek o środki na ten cel do Marszałka Województwa Wielkopolskiego i teraz czekamy na odpowiedź.

Pan Grzegorz Klimkowski poruszył sprawę wynajmu hali sportowej dla osób fizycznych.
Uważam ,że stawka za godzinę wynajmu hali nie pokrywa kosztów jej utrzymania i należałoby się nad tym zastanowić czy nie należy jej zmienić.
Pan Wójt stwierdził, że należy ostrożnie podejść do tego tematu gdyż obawia się, że w przypadku podwyższenia stawki za wynajem hali nie będziemy mieć chętnych do jej użytkowania. i hala będzie świecić pustkami.
Należy dobrze ten temat przemyśleć – stwierdził p. Wójt.
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy w dalszym ciągu siłownia nie przynosi dochodów.
Pan Klimkowski odpowiedział, że jest w tej chwili w porównaniu do roku ubiegłego jest bardzo dobrze, jest wielu chętnych do korzystania z siłowni i jej wynajem przynosi wymierne dochody.
Stwierdził, że jeszcze nigdy nie było tak dużego zainteresowania siłownią jak w chwili obecnej.
Więcej dyskusji nie podjęto.
Protokółowała M. Konieczna

Przewodniczący komisji
Stefan Śląski
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maria Konieczna
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2010-08-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-08-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.