Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół nr 24/2010 posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i turystyki odbytego w dniu 14 kwietnia 2010 w Urzędzie Gminy Piaski.

Protokół nr 24/2010 posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i turystyki odbytego w dniu 14 kwietnia 2010 w Urzędzie Gminy Piaski.

Numer protokołu: 24
Rok: 2010


Protokół N r 24/2010

posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i turystyki odbytego w dniu 14 kwietnia 2010 w Urzędzie Gminy Piaski.


Obecni na posiedzeniu:

1. Radni wg listy obecności
2. Wójt Gminy - Zenon Norman
3. Skarbnik Gminy - Elżbieta Karolczak
4. Sekretarz Gminy - Wiesław Glapka
5. Przewodnicząca Rady Gminy – Irena RóżalskaPrzewodniczący komisji, Pan Stefan Śląski powitał wszystkich i poprosił o przedstawienie sprawozdania z działalności GOK w Piaskach w roku 2009 Dyrektora, Pana Jana Nawrota.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokółu.
Pytań do przedstawionego sprawozdania nie było.
Następnie p. Śląski zapytał o stan przygotowań do „Dni Piasków ‘.
Odpowiedzi udzielił p. Nawrot. Stwierdził. że w tym roku „Dzień Piasków „ odbędzie się 4 lipca 2010r. – jego głównym punktem będzie koncert artysty Andrzeja Pasiecznego „Piaska ‘
Od godziny 14-tej odbywać się będą koncerty zespołów działających przy GOK Piaski a od godz. 19-tej na scenę wyjdą muzycy „Piaska” aby przygotować wieczorny koncert.
Pan Nawrot poinformował, że umowa z artystą jest już spisana mi dokonano przedpłaty.
Pan Radwan zadał pytanie czy na organizację „Dni Piasków” i koncert wystarczą pieniądze zaplanowane przez Radę Gminy.
Pan Wójt odpowiedział, że tak a praktycznie to powinno jeszcze cos zostać.
Pan Radwan zwrócił również uwagę na kwestię zamykania bramy do GOK w Piaskach ze względu na bezpieczeństwo i zaapelował żeby tę bramę zamykać.
Pan Nawrot odpowiedział, że będzie wykonana nowa brama / koszt około 3-3,5 tyś. zł. /
Pan Radwan sugeruje aby bramę wykonali pracownicy Grupy Gospodarczej ponieważ będzie taniej.
Pan Nawrot stwierdził, że w tej kwestii powinien wypowiedzieć się p. Wójt.
Pan Klimkowski stwierdził, że na budynku GOK nie ma szyldu i często osoby z zewnątrz nie mogą go znaleźć .Ponadto p. Klimkowski stwierdził, że pierwsza brama powinna być otwarta cały czas i powinien być szyld.
Odpowiedział p. Wójt, że dyrektor GOK ma świetnego plastyka który wykona szyld.
Pan Wójt powiedział , że zastanawia się czy wyjazd z GOK nie powinien być zamknięty/ wyjazd od tyłu / to znaczy gdzie wyjeżdżają mieszkańcy GOK a otwarty od przodu bo młodzież tam rozrabia a z tej strony łatwiej będzie o kontrolę.
Pani Przewodnicząca odpowiedziała, że dla młodzieży to nie będzie żadna przeszkoda.
Pan Wójt stwierdził, że z przodu oprócz bramy powinna być furtka.
Wójt stwierdził również, że GOK powinien być ogrodzony ogrodzeniem typu ciężkiego.
Przewodniczący komisji, p. Stefan Śląski stwierdził w tym momencie, że p. Wójt z Dyrektorem GOK powinni się spotkać, omówić te sprawy i sami to załatwić.
Pan Nawrot stwierdził, że p. Wójt ma rację z zamykaniem bramy od tyłu ale mieszkańcy wjeżdżając tam samochodami nie zamykają, kłódki giną i nie nadąża z kupowaniem nowych.
Wójt stwierdził ,że klucz musi być w GOK-u i brama musi być zamykana po godz. 22,00 a mieszkańcy muszą się podporządkować i przychodzić po klucz.
Od 20 lat – stwierdził p. Wójt słuchamy o tej bramie i albo mieszkańcy naucza się ja zamykać albo jeżeli nie będą sami zamykać a przyjadą po 22,00 to niech zostawiają samochody na ulicy, na zewnątrz.
Pan Radwan stwierdził w tym momencie, że w pełni zgadza się w tej kwestii z p. Wójtem .
Pan Radwan stwierdził, że dyrektor powinien dać każdemu klucz od bramy i jak ktoś zgubi to niech kupuje nową kłódkę.
Pan Nawrot stwierdził, że już kiedyś tak zrobił, brama była zamykana przez 2-3 dni a później znów nie zamykali i jeden zrzucał winę na drugiego.
Pan Wójt dodał, że jako samorząd gminy możemy odebrać garaże i będą parkować na ulicy , na zewnątrz.
Pani Różalska stwierdziła, że takich miejsc gdzie jest zagrożenie to na terenie Piasków jest więcej, chociażby dworzec kolejowy.
Pan Śląski stwierdził, że Wójt z Dyrektorem musza ten problem rozwiązać bo nie można nie wpuszczać ludzi do garaży, skoro tam mieszkają – tu trzeba się porozumieć.
Pani Różalska stwierdziła, że wejście do GOK-u nie może być za wcześnie zamykane bo jest tam plac zabaw i latem rodzice i dzieci są tam do późnych godzin wieczornych.
Pan Wójt stwierdził, że należałoby wydzielić z ogrodzenia plac zabaw żeby był ogólnie dostępny po zamknięciu bramy do GOK.
Pani Różalska stwierdziła, że jeżeli tak zrobimy to pod osłoną nocy młodzież będzie niszczyć plac zabaw.
Pan Wójt odpowiedział p. Różalskiej, że ma iść na osiedle „Drzęczewo” gdzie plac zabaw jest otwarty i nikt tam nic nie niszczy. Odpowiedziała p. Różalska, że tam pilnują sami mieszkańcy.
W tym momencie p. Śląski zakończył dyskusję na temat GOK-U i poprosił radnego, p. Grzegorza Klimkowskiego o złożenie sprawozdania z działalności hali sportowej w Piaskach.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokółu.
Pan Radwan stwierdził, że hala jest utrzymywana w „odpowiednich ryzach’; i tak należy dalej trzymać- hala jest naszą wizytówką i należy o nią dbać.
Pani Różalska stwierdziła, że co roku o tej porze były już zadbane klomby- a w tym roku niestety nie – była tam wczoraj i na klombach leżą papierki i jest dużo chwastów.
Odpowiedział p. Klimkowski, że pomimo iż pracownicy maja te działania w zakresie czynności to trudno wyegzekwować na pracownikach pewne sprawy a szczególnie po sobotnich turniejach pracownicy się buntują, bo uważają ,że oni wtedy powinni mieć wolne.
Pan Śląski stwierdził, że dyrektor nie może pytać się pracownika czy raczy przyjść do pracy bo wtedy zacznie się bałagan.
Wójt stwierdził że należy tak ułożyć plan pracy aby pracownicy przychodzili wtedy kiedy są potrzebni.
Pani Różalska i pan Śląski stwierdzili, że nie powinniśmy wchodzić w zakresy czynności pracowników obsługi szkoły.
Pan Radwan stwierdził, że w tej sprawie powinna również zadziałać pani dyrektor Zespołu Szkół.
Pan Śląski poruszył sprawę nieczynnego placu / byłego parkingu / który został ogrodzony słupami i cały czas jest to miejsce niewykorzystane.
W tym momencie p. Wójt stwierdził, że jest możliwość wystąpienia do „Wielkopolski Gościnnej „ o środki na zorganizowanie placu do nauki jazdy w tym miejscu.
Wójt poinformował, że jest tez wniosek o wydzierżawienie tego placu przez p. Karola Tomiaka który również chce zagospodarować to miejsce do nauki jazdy.
Pani Różalska stwierdziła, że o „miasteczku” do nauki jazdy słyszy już od dawna a ludzie cały czas krytykują ten niewykorzystany plac.
Pan Wójt przyznał rację Przewodniczącej ale p. Klimkowski stwierdził, że decyzja o wygrodzeniu tego placu była konsultowana z p. Wójtem który wyraził na to zgodę.
Pan Klimkowski stwierdził, że to działanie było potrzebne ponieważ przed godz. 8,00 „rzeka dzieci „ przechodziła tam i również wjeżdżały tam samochody pracowników, nauczycieli i rodziców i każdy jeździł jak chciał - było bardzo niebezpiecznie.
Teraz szkoła ma zakupione krawężniki i można zrobić przy wjeździe „zatoczkę „ na trzy samochody, wysypać ja tłuczniem i bezpieczeństwo się poprawi.
Pan Śląski nadal nie zgadza się z zamknięciem tego placu a p. Wójt zaproponował powołanie komisji do rozwiązania tego problemu.
Pan Radwan stwierdził, że byłaby to przesada / ta komisja / a p. Śląski proponuje aby kiedyś zwołać komisje wyjazdową i na miejscu spróbować ten problem rozwiązać.
Pan Klimkowski poprosił aby p. Wójt razem z przewodniczącym komisji oświaty przyjechali na miejsce celem podjęcia decyzji.
Przewodniczący komisji, p. Śląski poprosił o informację dotycząca tegorocznego „Biegu Bojanowskiego „
Odpowiedzi udzielił Sekretarz Gminy, powiedział, że odbyło się pierwsze spotkanie osób które bezpośrednio zajmują się organizacją „biegu”. Ustalono, ze bieg odbędzie się 29 maja i trasa się nie zmieni, będzie tylko problem z publicznością ponieważ szkoły zgłaszały problem, ze w tym roku nie będą mogły „odrobić „ tego dnia i część uczniów i nauczycieli może po prostu nie przyjść na tę imprezę.
Sekretarz poinformował również, że po południu w tym dniu odbędą się również takie imprezy jak „rzut laczkiem „ turniej plażowej piłki siatkowej a wszystko zostanie zakończone zabawą taneczną.
Pani Różalska zgłosiła zastrzeżenie, że nikt z radnych nie został zaproszony na spotkanie dotyczące organizacji biegu.
Odpowiedział Sekretarz, że spotkanie było organizowane w krótkim terminie bo był już „‘najwyższy czas” aby zacząć działać w tym temacie i zaproszone zostały telefonicznie tylko te osoby które bezpośrednio pracują przy organizacji „biegu’
Przewodnicząca podsumowała, że jednak na przyszłość życzy sobie aby radni na tego typu spotkania byli zapraszani.
Przewodnicząca Rady Gminy pyta ośrodki na modernizację Rynku z LDG ?
Pan Wójt odpowiedział, że te pieniądze nie będą na rynek tylko na kompleks sportowy za Zespołem Szkół w Piaskach i że w tym roku maja być.
Pani Różalska pyta co ze środkami na doposażenie hali sportowej w Bodzewie ?
Odpowiedź Wójta - mamy przyznaną dotację w kwocie 55 tys. zł. od Marszałka.
Pan Klimkowski pyta dlaczego w Domu Strażaka jest zatrudniona sprzątaczka na cały etat ?
Pan Wójt odpowiedział, że ta pani pracuje w Domu Strażaka ale przychodzi na zastępstwa do Urzędu Gminy i innych budynków gminnych.
Pan Śląski pyta o sprawy dotyczące przedszkoli- o remonty i sprawy naboru dzieci.
Odpowiedział p. Wójt, że będzie problem z naborem w Szelejewie ponieważ w zeszłym roku p. Dyrektor Dolata niepotrzebnie powołała drugi oddział „O” i dzisiaj jest problem, że możemy nie przyjąć wielu chętnych / około 20 dzieci /
Następnie przedyskutowano problem nadania nazwy ulicy która powstanie przy ulicy Strzeleckiej w Piaskach.
Pani Różalska zaproponowała nazwę ul. Topolowa bądź ulica Bractwa Kurkowego- z uwagi na to, że przed wojną w Piaskach działało Bractwo Kurkowe a nazwa odpowiadałaby tematycznie bo przylegałaby do ulicy Strzeleckiej.
Pan Radwan podał nazwę ul. Lecha Kaczyńskiego. Komisja nie doszła do porozumienia i temat przesunięto do wspólnego posiedzenia wszystkich radnych zaplanowanego na dzień 21 kwietnia br.
Na tym protokół zakończono.
Protokółował : Wiesław Glapka – Sekretarz Gminy


Przewodniczący komisji

Stefan Śląski
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maria Konieczna
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2010-08-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-08-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.