Strona główna » Dokumenty » PRZETARGI » Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań » ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, ( t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póżń. zm.)na: „Kształtowanie centrum wsi Piaski poprzez zagospodarowanie nawierzchni rynku”

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, ( t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póżń. zm.)na: „Kształtowanie centrum wsi Piaski poprzez zagospodarowanie nawierzchni rynku”


Piaski, dnia 11.08.2010r.

IZP.341-03/10

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych, ( t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póżń. zm.)
na: „Kształtowanie centrum wsi Piaski poprzez zagospodarowanie nawierzchni rynku”
Postępowanie o zamówienie nr IZP.341-03/10

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póżń. zm ), Zamawiający tj. Gmina Piaski reprezentowana przez Wójta Gminy Piaski zawiadamia, że przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu

Uzasadnienie unieważnienia postępowania:
W przedmiotowym postępowaniu w wymaganym terminie, tj. do 9.08.2010r. wpłynęła jedna oferta, która została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, ( t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póżń. zm.), dlatego postanowiono jak wyżej.


                                                                      WÓJT GMINY PIASKI

                                                                        ZENON NORMAN
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2010-08-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-08-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.