Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 38/2010 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 26 lipca 2010r. w biurze Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piaskach.

Protokół Nr 38/2010 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 26 lipca 2010r. w biurze Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piaskach.

Numer protokołu: 38
Rok: 2010

 

Protokół  N r 38/2010


z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 26 lipca 2010r.

w biurze Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piaskach.


Obecni na posiedzeniu :


1. Franciszek Radwan - przewodniczący komisji
2. Jan Majchrzak - zastępca przewodniczącego
3. Helena Sikora - członek komisji
4. Roman Radoła - członek komisji
5. Piotr Matuszewski - członek komisji
6. Elżbieta Karolczak - Skarbnik Gminy
7. Wiesław Glapka - Sekretarz Gminy


Temat posiedzenia:


Kontrola Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piaskach, zapoznanie się ze Statutem
i Regulaminem WTZ


Komisja Rewizyjna zadawała następujące pytania pani Ewie Chwistek – kierownikowi Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piaskach.:

1. Kto Panią deleguje w podróż służbowa i podpisuje delegacje?
Pani Kierownik odpowiedziała, że od 2 lat sama się deleguje i podpisuje delegacje.
Komisja Rewizyjna stwierdziła, że zgodnie z ustawa o samorządzie gminnym , art. 30 dokładnie precyzuje sprawy dotyczące delegacji .

2. Kto Panią zastępuje podczas delegacji czy urlopu ?
Podczas nieobecności Pani Kierownik wypisuje pisemne upoważnienia na daną osobę instruktora.

3. Czy zostało zlikwidowane konto specjalne?
Konto specjalne zostało utworzone z okazji Jubileuszu WTZ / darowizny” wpływ z Huty- 1.000 zł., Bank Spółdzielczy – 400 zł. /
Konto specjalne zostanie zlikwidowane do końca września br- oświadczyła p. Kierownik WTZ

4. Proszę o przedstawienie rotacji pracowników w WTZ.
Pani kierownik oświadczyła, że praca w WTZ jest bardzo wyjątkowa, pracownik musi być psychologiem , do każdego uczestnika musi podchodzić indywidualnie, musi być bardzo odpowiedzialny i kochać swoja pracę . Podejmować zdecydowane decyzje zgodnie z terapia zajęć. Dlatego jest taka rotacja pracowników ponieważ po okresie próbnym, czy pracy po roku, pracownik nie wytrzymuje presji i odchodzi.


5. Przedstawienie regulaminów pracy pracowników WTZ.
Każdy instruktor na opracowany Regulamin podpisany przez p. Kierownik WTZ.

6. Jak rozlicza się zakupy środków i kto ich dokonuje ?
Środki zakupuje instruktor i p. Kierownik. Faktury i rachunki są sprawdzane merytorycznie i kosztowo, podpisywane przez p. Kierownik i pracownika ekonomiczno-kadrowego.

7. Jak rozliczane jest ksero/
Przy ksero jest zeszyt gdzie są robione wpisy jakie dokumenty były kserowane na zewnątrz. Są to sporadyczne przypadki.

8. Gdzie wpływają środki finansowe za sprzedaż gotowych wyrobów wykonanych własnoręcznie przez uczestników WTZ a sprzedawanych prywatnym osobom i firmom?
Pieniądze wpływają na konto książeczki PKO – odpowiedziała p. Kierownik

9. Czy była przeprowadzona inwentaryzacja w WTZ ?
Inwentaryzacja jest przeprowadzana co rok. Jest powoływana Komisja Inwentaryzacyjna, Są protokoły, bez uwag.
Ostatnia inwentaryzacja została przeprowadzona w dniu 24 czerwca 2010r.

10. Czy Są treningi ekonomiczne ?
Były przeprowadzane treningi ekonomiczne, każdy uczestnik otrzymywał określoną kwotę, wszystko jest zapisane w dokumentach / uczestniczy Warsztatów uczyli się dokonywania wpłat, opłat i wypełniania dokumentu przelewu /
Kasa została zlikwidowana i treningi obecnie się nie odbywają.

11. Kto finansuje wyjazdy na szkolenia i udział w tych szkoleniach?
Finansowanie szkoleń, wyjazdów jest pokrywane z budżetu WTZ – odpowiedziała p. Kierownik.

Komisja Rewizyjna poinformowała panią Kierownik WTZ, że należy uaktualnić Statut WTZ, przestrzegać zasad wyjazdów w delegacje i podpisywania ich przez Pana Wójta Gminy Piaski, zgodnie z ustawą o samorządzie.
Komisja Rewizyjna stwierdza, że prowadzenie dokumentacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej jest prawidłowe.

                                               Przewodniczący komisji

                                                   Franciszek Radwan
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Franciszek Radwan
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2010-09-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-09-15
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.