Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Komunikaty i ogłoszenia » Ogłoszenie Wójta Gminy Piaski o zakończeniu postępowanie dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej systemu P4 Sp. z o.o.

Ogłoszenie Wójta Gminy Piaski o zakończeniu postępowanie dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej systemu P4 Sp. z o.o.

Numer dokumentu: -
Rok: -

IGP 7331/13/2010.

Piaski, dnia 14.09.2010 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

WÓJTA GMINY PIASKI


Zawiadamiam że tutejszy organ lokalizacyjny zakończył postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej systemu
P4 Sp. z o.o. nr GOS 3021 w miejscowości Piaski nr ewidencyjny gruntu 358 obręb geodezyjny Piaski przy ulicy Warszawskiej 82.
Stosownie do przepisu art. 10 §1 k.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału i wydaniem decyzji do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Z materiałami można zapoznać się w terminie od dnia 17.09.2010 r.  do 23. 09.2010 w siedzibie Urzędu Gminy pok. nr 18 w godzinach urzędowania
poniedziałek od 8.00 do 16.00 , pozostałe dni tygodnia od 7.15 do 15.15

                                                                             WÓJT
                                                                      ZENON NORMAN
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2010-09-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-09-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.