Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Komunikaty i ogłoszenia » Ogłoszenie Wójta Gminy Piaski o zakończeniu postępowanie dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej z przepompownią i rurociągiem tłocznym

Ogłoszenie Wójta Gminy Piaski o zakończeniu postępowanie dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej z przepompownią i rurociągiem tłocznym

Numer dokumentu: -
Rok: -

IGP 7331/15/2010.

Piaski, dnia 14.09.2010 r.

O G Ł O S Z E N I E

WÓJTA GMINY PIASKI


Zawiadamiam że tutejszy organ lokalizacyjny zakończył postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej z przepompownią i rurociągiem tłocznym
na terenie położonym w:
- Grabonogu nr ewidencyjny gruntu 60/1 i 90/1
- Piaskach nr ewidencyjny gruntu 50143/2 i 50143/3,
Stosownie do przepisu art. 10 §1 k.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału i wydaniem decyzji do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Z materiałami można zapoznać się w terminie od dnia 17.09.2010 r.
do 23. 09.2010 w siedzibie Urzędu Gminy pok. nr 18 w godzinach urzędowania
poniedziałek od 8.00 do 16.00 , pozostałe dni tygodnia od 7.15 do 15.15

                                                           WÓJT
                                                    ZENON NORMAN
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2010-09-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-09-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.