Strona główna » Dokumenty » PRZETARGI » Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań » OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA „Kształtowanie centrum wsi Piaski poprzez zagospodarowanie nawierzchni rynku”

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA „Kształtowanie centrum wsi Piaski poprzez zagospodarowanie nawierzchni rynku”


Piaski, dnia 14.10.2010r.

IZP.341-07/10

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIADziałając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póżń. zm ), Zamawiający tj. Gmina Piaski reprezentowana przez Wójta Gminy Piaski informuje, że w postępowaniu przetargowym na:
„Kształtowanie centrum wsi Piaski poprzez zagospodarowanie nawierzchni rynku”
za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy:
Brukarstwo i Handel Włodzimierz Kasprzak, ul. Klasztorna 21, 63-720 Koźmin Wlkp.
Cena brutto oferty: 635 700,70 zł

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne oraz jest najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt. XV specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli cena brutto – waga kryterium 100 %, oferta otrzymała 300 pkt.


                                                                      WÓJT GMINY PIASKI

                                                                        ZENON NORMAN

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Witold Furmaniak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2010-10-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-10-15
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.