Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » P r o t o k ó ł N r 40/2010 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 3 września 2010r. w Urzędzie Gminy Piaski.

P r o t o k ó ł N r 40/2010 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 3 września 2010r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Numer protokołu: 40
Rok: 2010

 

P r o t o k ó ł N r 40/2010

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 3 września 2010r.

w Urzędzie Gminy Piaski.


Obecni na posiedzeniu :


1. Franciszek Radwan - przewodniczący komisji
2. Jan Majchrzak - zastępca przewodniczącego
3. Helena Sikora - członek komisji
4. Piotr Matuszewski - członek komisji
5. Roman Radoła - członek komisji
6. Elżbieta Karolczak - Skarbnik Gminy
7. Wiesław Glapka - Sekretarz Gminy
8. Irena Różalska - Przewodnicząca Rady Gminy


Temat posiedzenia:
Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010r.

Skarbnik Gminy , Pani Elżbieta Karolczak przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z przesłanego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010r.

Opinia RIO z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010r. jest pozytywna.
Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła bardzo szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010r.
Skarbnik Gminy oraz Wójt Gminy odpowiadali na pytania radnych dotyczące wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010r.
Komisja rewizyjna nie wniosła uwag do przedstawionego sprawozdania.
Na tym protokół zakończono.
Protokółowała : M. Konieczna


                                                     Przewodniczący komisji

                                                         Franciszek Radwan
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maria Konieczna
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2010-11-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-11-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.