Strona główna » Dokumenty » FINANSE GMINY » Wieloletnie Prognozy Finansowe » Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piaski na lata 2011-2014

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piaski na lata 2011-2014


 

 

 

                                              Zarządzenie Nr 60/2010

                                              Wójta Gminy  Piaski

                                              z dnia  04 listopada  2010 roku

 

 

 

 

   w sprawie : ustalenia projektu Wieloletniej  Prognozy Finansowej  Gminy  Piaski

                        na lata  2011 -   2014

         

              Na podstawie art.30 ust.2 pkt.1 ustawy  dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27  sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 122 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz.U.Nr 157 poz.1241 ze zm.) Wójt Gminy  Piaski zarządza co następuje :

 

 

§ 1

  Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  Piaski  w brzmieniu

  określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

 

  § 2

   Informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata    

   2011-2013 zawiera załącznik Nr 2 do zarządzenia.

 

  § 3

1.      Projekt  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  Piaski na lata  2011- 2014

podlega  przedstawieniu  Radzie Gminy  Piaski oraz Regionalnej Izbie  Obrachunkowej celem  zaopiniowania.

   2.   Do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej  załącza się  informację o której mowa 

         w § 2 zarządzenia.

 

   § 4

   Wykonanie zarządzenia powierza się  Wójtowi Gminy Piaski.

 

   § 5

    Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

 

 

 

                                                                                            

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Wieloletnie Prognozy Finansowe
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Elżbieta Karolczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2010-11-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-11-30
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.