Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Komunikaty i ogłoszenia » Ogłoszenie Wójta Gminy Piaski o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie Lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi publicznej na terenie położonym: Piaskach nr ewid. gruntu 793, 795, 796,797.

Ogłoszenie Wójta Gminy Piaski o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie Lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi publicznej na terenie położonym: Piaskach nr ewid. gruntu 793, 795, 796,797.

Numer dokumentu: -
Rok: 2010


IGP 7331/1/18/2010.

Piaski, dnia 03.12.2010 r.

 

O G Ł O S Z E N I E


WÓJTA GMINY PIASKI

o wszczęciu postępowania administracyjnego


Zgodnie z art. 53 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 roku nr 80 poz. 717)
Wójt Gminy Piaski zawiadamia że:
Zostało wszczęte na wniosek: Kongregacji Oratorium Św. Filipa Neri
Głogówko 1 63-800 Gostyń
postępowanie w sprawie Lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej
na budowie drogi publicznej
na terenie położonym: Piaskach nr ewid. gruntu 793, 795, 796,797.

W związku z powyższym strony mogą się zapoznać osobiście lub przez pełnomocnika z materiałami dostarczonymi przez wnioskodawcę, dotyczącymi przedmiotowej inwestycji oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia - w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Piaski Ul. 6-go Stycznia 1 pok. nr 18 w godzinach pracy Urzędu


                                                                            WÓJT

                                                                  ZENON NORMAN
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Zbigniew Andrzejewski
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2010-12-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-12-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.