Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Komunikaty i ogłoszenia » Gminny Komisarz Spisowy na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 04 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań (Dz. U. Nr 47, poz. 277) ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych.

Gminny Komisarz Spisowy na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 04 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań (Dz. U. Nr 47, poz. 277) ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych.

Numer dokumentu: -
Rok: -

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 04 marca 2010 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań. (Dz. U. Nr 47, poz. 277) w dniach od 01 kwietnia do 30 czerwca 2011 roku przeprowadzony zostanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powszechny spis ludności i mieszkań według stanu na dzień 31 marca 2011 roku, godz. 2400.
Szczegółowy wykaz danych zbieranych w spisie , określa załącznik do rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008 roku w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań (Dz.Urz.UE L 218 z 13.08.2008, str.14, zwanego rozporządzeniem nr 763/2008.
Planowana liczba rachmistrzów, dla gminy Piaski - 3 osoby.
I. WYMAGANIA KANDYDATA NA RACHMISTRZA SPISOWEGO:
1. ukończone 18 lat
2. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślne (w tym przestępstwa skarbowe) i korzystanie z pełni praw publicznych ,
3. co najmniej średnie wykształcenie (wskazani studenci )
4. znajomość obsługi komputera i funkcjonowania systemu GPS,
5. praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych
6. sprawność fizyczna, komunikatywność i umiejętności interpersonalne,
7. obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy,
8. zamieszkiwanie, praca lub nauka na terenie Gminy Piaski.
II. HARMONOGRAM ZADAŃ – dyspozycyjność rachmistrzów
1. 05 stycznia -25 lutego 2011 r. - szkolenie rachmistrzów,
- czas trwania szkolenia: około 3 dni. Szkolenie kończy się egzaminem, który przesądza o zakwalifikowaniu kandydata na rachmistrza,
2. 01-17 marca 2011 r. - obchód przedspisowy,
3. 06-07 kwietnia 2011 r. szkolenie uzupełniające oraz odprawa przedspisowa dla rachmistrzów,
4. 08 kwietnia -30 czerwca 2011roku - powszechny spis ludności i mieszkań,
5. 01-21 lipca 2011 roku- rozliczenie z wykonanych prac.
W czasie swojej pracy rachmistrz spisowy będzie posługiwał się urządzeniem typu hand-held, wyposażonym w specjalnie opracowaną aplikacją formularzową, opracowanie GIS (system informacji geograficznej ) oraz moduł aplikacji zarządczej (kalendarz pracy).
Ważna informacja !
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych ogłoszony przez Gminnego Komisarza Spisowego jest pierwszym etapem naboru. Osoby wybrane w pierwszym etapie zobligowane są do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i tematyki spisu oraz w warsztatach nt. posługiwania się terminalami i zainstalowanymi na nich aplikacjami. Kandydat, który nie wziął udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
Drugim etapem naboru jest powołanie rachmistrzów przez dyrektora urzędu statystycznego na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w art. 12 ustawy o statystyce publicznej. Prace rachmistrzów spisowych w terenie będzie nadzorował dyspozytor wojewódzki.
III. TERMIN SKŁADANIA PODAŃ: od 6 do 16 grudnia 2010 r.
UWAGA! Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na rachmistrzów będą przeprowadzone w Urzędzie Gminy Piaski
(w dniu 17 grudnia 2010 roku)

O godzinie rozpoczęcia rozmów kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
IV. WYMAGANE DOKUMENTY
1. podanie i CV
2. dokument poświadczający wykształcenie (kserokopia),
3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych*,
4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe)*,
5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych*.
Uwaga!
Bezrobotny, na czas zawarcia umowy o pracę zleconą przy Powszechnym Spisie Ludności i Mieszkań 2011 r., traci prawo do zasiłku i status bezrobotnego a bezrobotny zarejestrowany bez prawa do zasiłku traci status bezrobotnego.
V. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Urząd Gminy Piaski
ul. 6 Stycznia 1
63-820 Piaski
Sekretariat (I piętro, pok. nr 9)
Podania niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 65 5719030 wew. 29.
                                                     Gminny Komisarz Spisowy
                                                         /-/ Zenon Norman
                                                          Wójt Gminy Piaski
*druki oświadczeń do pobrania na stronie : www.piaski-wlkp.pl
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Aleksandra Józefowiak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2010-12-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-12-08
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.