Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Komunikaty i ogłoszenia » Ogłoszenie Wójta Gminy Piaski o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie Lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie położonym w Bodzewie

Ogłoszenie Wójta Gminy Piaski o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie Lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie położonym w Bodzewie

Numer dokumentu: -
Rok: -

IGP 7331/1/01/2011.

Piaski, dnia 12.01.2011 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

WÓJTA GMINY PIASKI
o wszczęciu postępowania administracyjnego


Zgodnie z art. 53 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 roku nr 80 poz. 717) Wójt Gminy Piaski zawiadamia że:
zostało wszczęte na wniosek:

Przedsiebiorstwa Geodezyjno - Projektowego
„Gospol„
Rynek 10 63-820 Piaski

postępowanie w sprawie Lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej
na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie położonym w: Bodzewie 58/2; 66/4; 58/1; 124/2; 275/23; 66/5; 138/1;138/2; 138/3; 138/4; 378; 62; 377; 370; 371; 372; 59/2;90; 379; 380; 68/10; 275/36; 275/13; 190/11; 275/15; 68/6; 275/19; 190/15; 275/33; 68/8; 190/13; 275/35; 275/16; 275/30; 275/24; 190/14; 273/2; 273/4; 373; 190/16; 374; 100/2; 275/12; 275/32; 274/3; 275/31; 112/1; 100/1; 100/3; 101; 48; 99; 274/7; 190/7; 272; 191/1; 118/1; 118/3; 368; 1; 55/1; 137; 45/1; 375; 376; 110; 84; 66/2; 366; 362; 125; 364; 363; 87; 365; 138/5; 135; 106; 111; 89; 103; 104/1; 75; 97; 53; 74/1; 113; 54; 55/2; 104/2; 105; 133; 134; 116; 123; 124/1; 132; 109; 119/2; 91; 95; 88; 93/1; 138/6; 155; 83; 80; 81; 82; 115; 57; 193/1; 44; 42/2; 98; 114; 96; 92; 76/1; 108; 58/3; 79; 78; 102; 85/1; 47; 49; 50; 51/1; 107; 76/2; 136;; 69/3, 189; 190/1; 275/14; 280/1; 275/18; 192/3; 190/5; 191; 190/10; 273/3; 190/19; 193/2; 190/20; 275/26; 275/27; 275/18; 275/37; 381; 275/17; 275/35; 27/1; 27/2; 37; 64; 117; 28; 60/1; 138/7;
Grabonogu dz. nr 191; 239; 187; 237; 192; 238; 188; 194/1; 186; 200; 189; 197; 198/1; 199; 190; 193; 198/2; 251; 194/2; 157; 185/3
W związku z powyższym strony mogą się zapoznać osobiście lub przez pełnomocnika z materiałami dostarczonymi przez wnioskodawcę, dotyczącymi przedmiotowej inwestycji oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia - w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Piaski Ul. 6-go Stycznia 1 pok. nr 18 w godzinach pracy Urzędu


                                                                    WÓJT GMINY PIASKI

                                                                       ZENON NORMAN
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Zbigniew Andrzejewski
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2011-01-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-01-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.