Strona główna » Dokumenty » PRZETARGI » Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań » Usuwanie awarii na gminnej sieci wodociągowej oraz przyłączach w 2011 roku

Usuwanie awarii na gminnej sieci wodociągowej oraz przyłączach w 2011 roku


Piaski, dnia 03.02.2011r.

IZP.341-01/11OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późń. zm ) , Zamawiający tj. Gmina Piaski reprezentowana przez Wójta Gminy Piaski informuje, że w postępowaniu przetargowym na:
„Usuwanie awarii na gminnej sieci wodociągowej oraz przyłączach w 2011 roku”
za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy Instalatorstwo Sanitarne i Gazowe Marian Wesoły, Strzelce Wielkie 8, 63-820 Piaski
Cena oferty:
1. Usuwanie awarii na sieci wodociągowej niezależnie od materiału i średnicy – za miejsce –
799,50 zł brutto
2. Usuwanie awarii na przyłączach wodociągowych do budynków niezależnie od materiału i
średnicy – za miejsce – 590,40 zł brutto
3. Wymiana hydrantu na sieci wodociągowej niezależnie od średnicy – za 1 szt – 738,00 zł
brutto
4. Wymiana zasuwy niezależnie od średnicy / cena bez kosztu zasuwy / Koszt zasuwy
doliczany każdorazowo do kosztu wymiany – za 1 szt. – 430,50 zł brutto
5. Wymiana wodomierza w budynku wraz z armaturą z materiału zamawiającego – za 1 szt –
147,60 zł brutto
6. Wymiana przyłącza do budynku do 10 m – za 1szt – 922,50 zł brutto
7. Wymiana przyłącza do budynku za każdy metr powyżej 10 m – za 1mb –
43,05 zł brutto
8. Usuwanie innych awarii – wg kosztorysu powykonawczego na podstawie KNR przy
stawkach – wskaźniki kosztorysowe
a/ R – 8,00 zł
b/ koszty pośrednie Kp - 80 %
c/ zysk Z – 20 %
9. Usuwanie innych awarii – wg kosztorysu powykonawczego na podstawie KNR przy
stawkach – stawki godzinowe pracy sprzętu
a/ koparka jednonaczyniowa o poj. łyżki do 0,6 m3 - 90 zł netto
b/ środek transportu – 50 zł netto
Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne oraz jest najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt. XIV specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli cena – 100%
Oferta otrzymała 300,00 pkt


                                                                       WÓJT GMINY PIASKI

                                                                           ZENON NORMAN

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Witold Furmaniak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2011-02-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-02-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.