Strona główna » Dokumenty » SPRAWY DO ZAŁATWIENIA » Urząd Stanu Cywilnego » Uznanie ojcostwa dziecka urodzonego

Uznanie ojcostwa dziecka urodzonego


Podstawa prawna:
Art. 72- 89 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku –Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2012 poz. 788 ze zmianami), art. 14, art. 44 ustawy z dnia 29 września 1986 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2011 roku, Nr 212, poz. 1264 ze zmianami)
Uwaga

Do uznania ojcostwa konieczna jest obecność obojga rodziców.

Wymagane dokumenty:
• Dokumenty tożsamości obojga rodziców
• Kobieta o stanie cywilnym:
o panna – przedkłada odpis skrócony aktu urodzenia,
o rozwiedziona – przedkłada odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie,
( w tym przypadku uznanie ojcostwa może nastąpić, jeśli od daty prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód minęło 300 dni)
o wdowa – przedkłada odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o zgonie męża, lub odpis aktu małżeństwa i odpis skrócony aktu zgonu męża.
(w tym przypadku uznanie ojcostwa może nastąpić jeśli od daty zgonu męża upłynęło 300 dni)
Ww. odpisów nie przedkłada się jeśli zdarzenia których dotyczą zostały zarejestrowane w USC w Piaskach.
Uznanie ojcostwa nie może nastąpić, jeżeli toczy się przed sądem sprawa o ustalenie ojcostwa.
W przypadku gdy uznanie ojcostwa dokonuje cudzoziemiec, który nie włada biegle językiem polskim –wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego.

Opłaty
• Nie podlega opłacie skarbowej

Podstawa prawna :
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2012 roku, poz.1282 ze zmianami)


Termin i sposób załatwienia sprawy
Odwrotnie
Uznanie ojcostwa następuje przez złożenie oświadczenia wiedzy przez mężczyznę, a matka dziecka potwierdzi jego ojcostwo.
Jeżeli uznanie dotyczy dziecka które ukończyło 13 rok życia , konieczna jest jego zgoda na uznanie .

Podstawa prawna
Art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego-t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 267 ze zmianami)

Tryb odwoławczy
Brak
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Urząd Stanu Cywilnego
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: Aleksandra Józefowiak
Opublikowany dnia: 2011-02-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-08-20
Ilość zmian wpisu: 3 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.