Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Komunikaty i ogłoszenia » Lista podmiotów ubiegających się o dotację na realizację w 2011 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego z budżetu Gminy Piaski w otwartym konkursie ogłoszonym w dniu 10 stycznia 2010 roku. Piaski; 18. 02.2011r.

Lista podmiotów ubiegających się o dotację na realizację w 2011 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego z budżetu Gminy Piaski w otwartym konkursie ogłoszonym w dniu 10 stycznia 2010 roku. Piaski; 18. 02.2011r.

Numer dokumentu: -
Rok: -


Wójt Gminy Piaski podaje do publicznej wiadomości listę podmiotów ubiegających się o dotację na realizację w 2011 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego z Budżetu Gminy Piaski zgodnie z „Rocznym programem współpracy Gminy Piaski w 2011 roku z podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego”.
.
W ZAKRESIE DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO

Ratowanie dziedzictwa kulturowego związanego z terenem gminy
1. Ratowanie dziedzictwa kulturowego związanego z terenem gminy.
Wysokość środków: 15 500 zł

Podmiot ubiegający się o dotację:
- Stowarzyszenia im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego Grabonóg,
63-820 Piaski

2. Wspieranie i rozwijanie inicjatyw społecznych o charakterze dobra wspólnego.
Wysokość środków: 4000 zł

Podmiot ubiegający się o dotację:
Stowarzyszenie DZIECKO, ul. Bojanowskiego 14 a, 63-800 Gostyń

W ZAKRESIE DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO
Organizacja i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w ciągu całego roku
3. Organizacja i prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w ciągu całego roku.
Wysokość środków:8000 zł

Podmiot ubiegający się o dotację:
- Uczniowski Klub Sportowy SATURN Piaski przy Zespole Szkół w Piaskach, 63-820 Piaski
- LZS UKS Bodzewo, 63-820 Piaski

4. Organizacja i prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z Bodzewa i okolic w ciągu całego roku.
Wysokość środków: 1 000 zł

Podmiot ubiegający się o dotację:
Stowarzyszenie DZIECKO, ul. Bojanowskiego 14 a, 63-800 Gostyń


W ZAKRESIE DZIAŁANIA PRIORTETOWEGO

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii, przemocy w rodzinie oraz patologiom społecznym,

5. Udzielanie schronienia oraz pomoc terapeutyczna i prawna dla ofiar przemocy z gminy Piaski.
Wysokość środków:3100 zł

Podmiot ubiegający się o dotację:
- Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
63-820 Piaski, Marysin 1


W ZAKRESIE DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO


Zorganizowanie na terenie Gminy Piaski imprezy kulturalnej w formie plenerowej o zasięgu ogólnopolskim mającej na celu przybliżanie historii naszego kraju.


6. Zorganizowanie na terenie gminy Piaski imprezy kulturalnej w formie plenerowej o zasięgu ogólnopolskim mającej na celu przybliżanie historii naszego kraju.
Wysokość środków: 5000 zł

Podmiot ubiegający się o dotację:
Stowarzyszenie Historia Militaris, 63-800 Gostyń, ul. Strzelecka 9

W ZAKRESIE DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO


Organizacja imprezy lub cyklu imprez rekreacyjno- sportowych kierowanych do mieszkańców gminy w zakresie lekkiej atletyki


7. Zorganizowanie imprezy lub cyklu imprez rekreacyjno – sportowych kierowanych do mieszkańców gminy – lekkaatletyka.
Wysokość środków: 7000 zł

Podmiot ubiegający się o dotację:
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy GRABONÓG, Grabonóg 63, 63-820 Piaski

W ZAKRESIE DZIAŁANIA PRIORTETOWEGO

Organizacja festiwalu muzycznego o zasięgu ponadregionalnym promującym dorobek muzyczny J. Zeidlera.

8. Zorganizowanie festiwalu muzycznego o zasięgu ponad regionalnym promującego dorobek muzyczny J. Zeidlera
Wysokość środków: 8000 zł

Podmiot ubiegający się o dotację:
Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera, Święta Góra Głogówko 1, 63-800 Gostyń

W ZAKRESIE DZIAŁANIA PRIORTETOWEGO


Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży

9. Organizowanie wypoczynku letniego (w czasie wakacji letnich) w formie półkolonii dla dzieci z Zespołów Szkół Gminy Piaski w tym dla dzieci z grup ryzyka objętych programem socjoterapeutycznym
Wysokość środków: 16 100 zł

Podmiot ubiegający się o dotację:
Stowarzyszenie DZIECKO, ul. Bojanowskiego 14 a, 63-800 Gostyń

W ZAKRESIE DZIAŁANIA PRIORTETOWEGO

Prowadzenie zajęć sportowych ogólnorozwojowych dla mieszkańców Gminy


10. Prowadzenie szkoleń sportowych ogólnorozwojowych oraz z zakresu tenisa stołowego dla mieszkańców Bodzewa i okolicznych wsi.
Wysokość środków: 13 000 zł

Podmiot ubiegający się o dotację:
LZS UKS przy Zespole Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 3 w Bodzewie, Bodzewo 35, 63-820 Piaski


11. Prowadzenie szkoleń sportowych ogólnorozwojowych oraz z zakresu piłki nożnej dla mieszkańców Szelejewa i okolicznych wsi.
Wysokość środków: 29 000 zł

Podmiot ubiegający się o dotację:
LZS Wielkopolanka Szelejewo, Szelejewo Pierwsze, 63-820 Piaski

12. Prowadzenie szkoleń sportowych ogólnorozwojowych oraz z zakresu piłki nożnej dla mieszkańców Piasków i okolicznych wsi.
Wysokość środków: 46 000 zł

Podmiot ubiegający się o dotację:
LKS Korona Piaski, ul. Dworcowa 23 A, 63-820 Piaski
                                                         Wójt

                                                 Zenon Norman
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Sebastian Nowak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2011-02-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-02-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.