Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 1/2010 wspólnego posiedzenia radnych Gminy Piaski odbytego w dniu 29 grudnia 2010r. w Urzędzie Gminy Piaski w Piaskach.

Protokół Nr 1/2010 wspólnego posiedzenia radnych Gminy Piaski odbytego w dniu 29 grudnia 2010r. w Urzędzie Gminy Piaski w Piaskach.

Numer protokołu: -
Rok: -

Protokół Nr 1/2010

wspólnego posiedzenia radnych Gminy Piaski odbytego w dniu

29 grudnia 2010r. w Urzędzie Gminy Piaski. Piaskach.Obecni na posiedzeniu:


- radni – wg listy obecności
- Wójt Gminy – Zenon Norman
- Sekretarz Gminy – Wiesław Glapka
- Skarbnik Gminy - Elżbieta Karolczak


Temat posiedzenia : Przedstawienie projektów uchwał które będą podejmowane na najbliższej sesji Rady Gminy Piaski w dniu 30 grudnia 2010r.


Wspólne posiedzenie radnych poprowadził p. Stefan Śląski – przewodniczący komisji oświaty.
Powitał wszystkich obecnych na wspólnym posiedzeniu komisji, Przewodniczącą Rady Gminy Panią Irenę Różalską, Sekretarza Gminy Pana Wiesława Glapkę, Skarbnika Gminy Panią Elżbietę Karolczak oraz wszystkich radnych.
Poinformował, że na spotkaniu przedstawione zostaną projekty uchwał które będą przedmiotem obrad najbliższej sesji Rady Gminy.

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE :


- zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2010r.

Projekt uchwały bardzo szczegółowo przedstawiła Skarbnik Gminy, Pani Elżbieta Karolczak.
Radni nie wnieśli uwag.

- plan pracy Rady Gminy Piaski na rok 2011


Przewodnicząca Rady Gminy Pani Irena Różalska przedstawiła plan pracy Rady Gminy na 2011r.
Radni nie wnieśli uwag.

- zarządzenia wyborów do samorządu mieszkańców wsi na terenie Gminy Piaski.


Pan Śląski poprosił Pana Wójta o przedstawienie uchwały.
Pan Wójt poinformował radnych, że dnia 27.12.2010r. (tj. poniedziałek) odbyło się spotkanie z sołtysami, na którym ustalono harmonogramy zebrań wiejskich.
Następnie Sekretarz Pan Wiesław Glapka wyjaśnił metodę głosowania. Poinformował Radnych, że w tym roku należy wprowadzić aktualizacje statutów sołeckich w oparciu o nowe przepisy prawne.

Następnie przewodniczący komisji oświaty zarządził kilku minutową przerwę aby stałe komisje Rady mogły przygotować swoje plany pracy.
Plany pracy komisji Rady Gminy i Komisji Rewizyjnej przedstawione zostaną na sesji Rady Gminy.

Wolne głosy i wnioski.


Pan Śląski Zapytał Pana Wójta o inwestycje i odśnieżanie dróg.
Pan Wójt wyjaśnił, że w chwili obecnej wszystkie drogi gminne zostały odśnieżone i są przejezdne. Dodał, że w niektórych wsiach są prywatni rolnicy, którzy sami odśnieżają i tym rolnikom należy się szczególne uznanie i należy im podziękować.
Pan Woźniak spytał czy jak wieś będzie miała Fundusz Sołecki czy może z niego skorzystać aby odśnieżać drogi.
Odpowiedzi udzielił Pan Wójt, który wyjaśnił że będzie to zależało tylko od sołtysa.
Następnie głos zabrał Pan Naskręt, który zapytał czy nie może być tak jak w innych gminach, że wynajmuje się rolnika z pługiem i on pomaga odśnieżać.
Pan Wójt odpowiedział, że póki co będziemy starali się odśnieżać sprzętem będącym w posiadaniu gminy ponieważ są kłopoty z rozliczaniem się z prywatnymi osobami są gminy, które wybrały takie rozwiązanie ale teraz prawdopodobnie mają problemy z rozliczaniem robót. Pan Wójt poinformował radnych o sprawie odśnieżania dróg powiatowych. Zapytał, również radnych o występy kulturalne w Gminie Piaski. Dodał, że jest to odpowiedni moment na zastanowienie się zaprosić jakiegoś artystę na Dni Piasków. Po burzliwej dyskusji radni zdecydowali, że odpowiedzi udzielą po najbliższej sesji Rady Gminy. Pan Wójt szczegółowo omówił sprawę przejęcia budynku w Szelejewie, w którym znajduje świetlica wiejska.
Następnie głos zabrał Pan Ignacy Urbaniak, który wystąpił wnioskiem o modernizację świetlicy w Godurowie a także naprawy wiaty przystanku autobusowego w Drogoszowie.
Pan Wójt wyjaśnił, że są Plany Rozwoju Wsi i w oparciu o te plany można składać wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych.

Na tym protokół zakończono.
Protokółowała : Joanna PolaszykTyp dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Maria Konieczna
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2011-03-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-03-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.